Ajuntament de L'Hospitalet

Cartografia topogràfica

Veure imatge de Presentació de Cartografia Topogràfica (nova finestra)

D’acord amb la Llei 16/2005, de 27 de desembre, la cartografia topogràfica és la representació gràfica de la morfologia del terreny i dels objectes, naturals o artificials, amb una posició determinada sobre la superfície terrestre, amb caràcter de cartografia oficial si compleix els requisits corresponents. La cartografia topogràfica pot ésser bàsica, quan s’obté per processos directes d’observació i mesurament, o derivada, si s’obté per processos d’edició o generalització de la informació topogràfica bàsica.

La cartografia topogràfica que elabora l’Ajuntament de L’Hospitalet és la Cartografia Topogràfica digital (CTd-LH), amb la precisió de l’escala 1:500 i, per tant, de gran escala. I amb major precisió que altres cartografies de gran escala, com les cartografies 1:1.000 que realitzen altres productors.

Per a més informació, cliqueu aquí.

Característiques

Especificacions tècniques:

  • Aquí
  • Sistema ETRS89, coordenades UTM, fus 31 nord.
  • Precisió de l’escala 1:500.
  • 2D-3D (les especificacions serveixen tant per a 2D com per 3D, però la cartografia topogràfica actual s’emmagatzema en 2D).

Catàleg d’elements:

Format:

  •  DGN (v8), DWG i DXF (R 2000/2000i/2002)
  •  PDF (Acrobat 6, PDF 1.5)

Actualització:

  • Habitualment, per zones pendent d’actualitzar, on es realitzin treballs topogràfics d’actualització.
  • Habitualment, amb un retard màxim d’una setmana després d’acabats els treballs d’actualització.

Publicació al web:

  • Just immediatament després de l’actualització.

La Cartografia Topogràfica digital 1:500 (CTd-LH)

Veure imatge de La Cartografia Topogràfica digital 1:500 (CTd-LH) (nova finestra)

L’Ajuntament de L’Hospitalet elabora i manté des dels inicis de la dècada de 1990 la seva pròpia Cartografia Topogràfica digital, d’escala 1:500. Emmagatzemada com a 2D, al sistema d’informació s’hi conserva informació de la tercera coordenada en elements associats a l’orografia del terreny. 

Es pot consultar des del geoPortal cartogràfic, amb la representació de les seves pròpies especificacions i amb la representació de les especificacions aprovades per la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya.

Es pot descarregar des del mateix geoPortal.

La Xarxa Topogràfica Municipal (XTM-LH)

Veure imatge de La Xarxa Topogràfica Municipal (XTM-LH) (nova finestra)

La Xarxa Topogràfica Municipal de l’Hospitalet (XTM-LH) és la infraestructura que serveix perquè s'hi recolzin tots els treballs relacionats amb l'elaboració i el manteniment de cartografia topogràfica i aquells destinats al seguiment, a la comprovació i a la gestió del territori, incloent-hi qualsevol tasca que s’hi realitzi.

La XTM-LH està inscrita en la secció oficial del Registre Cartogràfic de Catalunya des del 14 de novembre de 2019. El 7 de juny de 2022 s’hi va inscriure una nova versió actualitzada.

Es pot consultar des del geoPortal cartogràfic de l’Ajuntament, incloent-hi les fitxes individuals de cada base.

Es pot descarregar des del portal de Dades Obertes.

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400