Ajuntament de L'Hospitalet

Programa municipal per a la dona

Servei d'atenció i informació

Servei d'atenció i informació

Veure imatge de servei a (nova finestra)
Una de les funcions que a la nostra societat recau sobre les dones és l’atenció del benestar del conjunt familiar. Això suposa que, majoritàriament, és la dona qui formula les demandes en els diferents serveis (socials, sanitaris i educatius) i es converteix així en un agent del benestar de la comunitat. En moltes ocasions, això dilueix i oculta les problemàtiques personals de la dona com a subjecte. Treballar des de la perspectiva de gènere ajuda a discernir aquestes problemàtiques i facilita la comprensió i l’atenció integral.

El servei d'atenció i informació  està adaptat a les necessitats de cada dona i comprèn dos tipus d’atenció: Atenció individual i Atenció en grup.

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400