Ajuntament de L'Hospitalet

Servei d'atenció i informació

Atenció grupal

Veure imatge de atenció grupal (nova finestra)

La participació en un grup afavoreix: 
L’obertura i comunicació en les relaciones personals i, per extensió, una major participació social i comunitària. 
La diferenciació entre els aspectes socioculturals i aquells més personals i subjectius. 
La visualització de diferents maneres d’afrontar els conflictes. La intervenció grupal està dissenyada en dues modalitats:


Grups socioinformatius:
Són grups oberts a totes les dones de la ciutat i la seva finalitat és oferir un espai d’anàlisi, reflexió i diàleg per tractar temes referits a la situació social de les dones. Els continguts són amplis: família, salut, habilitats socials, sexualitat, treballs, etc. Aquest treball grupal aporta informacions especialitzades sobre els diversos temes, i orientacions vers els recursos existents a la ciutat.

Grups d’atenció psicosocial:
Grups dirigits a dones que han fet consultes al servei i que presenten una problemàtica comuna.
El treball de grup convida a reflexionar sobre conductes molt estereotipades i és un desafiament obert al canvi, permet la confrontació i ajuda a posar límits aprenent estratègies per enfrontar diferents situacions. En escoltar i compartir diferents òptiques àmplia les opcions de solucions t més flexibles, el grup dóna un lloc, un espai i un temps compartit que acompanya, potencia i afavoreix els processos de canvi

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400