Ajuntament de L'Hospitalet

Normativa

Veure imatge de Presentació de la Normativa de Cartografia (nova finestra)

A nivell europeu, la Directiva 2007/2/CE (Inspire) pretén establir “una infraestructura d’informació espacial a la Unió Europea, anteriorment Comunitat Europea, orientada a l’aplicació de polítiques comunitàries de medi ambient i de polítiques o actuacions que hi puguin incidir”.

La transposició d’aquesta directiva a l’Estat espanyol és la Llei 14/2010, de 5 de juliol (LISIGE), modificada posteriorment per la Llei 2/2018, de 23 de maig. A més, el Reial Decret 1071/2007, de 27 de juliol regula “el sistema de referencia geodèsic sobre el qual s’ha de compilar tota la informació geogràfica i cartografia oficial” espanyola, permetent una completa integració amb la d’altres països europeus i els sistemes de navegació.

A Catalunya, la principal norma és la Llei 16/2005, de 27 de desembre, modificada posteriorment, pel Decret 398/2006, de 24 d’octubre. A partir d’aquesta normativa, la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya s’encarrega d’"establir les normes i els estàndards que s'han d'aplicar en l'elaboració de cartografia i informació geogràfica”, entre elles, les especificacions tècniques per elaborar cartografia topogràfica a escala 1:500.

A l’Hospitalet, l’Ajuntament compta amb les seves pròpies normes per elaborar aquest tipus de cartografia topogràfica, que ha permès la inscripció en el Registre Cartogràfic de Catalunya de la cartografia digital topogràfica a escala 1:500, que manté ininterrompudament des de començament dels anys 1990.

Com a resum, de la normativa relacionada amb la informació cartogràfica destaquem, de menor a major àmbit d’aplicació:

L'Hospitalet de Llobregat

Veure imatge de L'Hospitalet de Llobregat (nova finestra)

Especificacions tècniques:

· Les que s’indiquen dins de cada apartat del menú d’aquesta pàgina.

Enllaços d’interès:

· Web municipal.
· Seu electrònica.

Catalunya

Veure imatge de Catalunya (nova finestra)

Especificacions tècniques:

· Per a cartografia topogràfica urbana i altres tipus.
· Per al Mapa Urbanístic de Catalunya sintètic i altres temes relacionats.

Normativa:

· Llei 16/2005, de 27 de desembre, de la informació geogràfica i de l’Institut Cartogràfic de Catalunya.
· Decret 398/2006, de 24 d’octubre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 16/2005, de 27 de desembre, de la informació geogràfica i de l'Institut Cartogràfic de Catalunya pel que fa a l'oficialitat i l'ús dels serveis cartogràfics i a les relacions interadministratives i la planificació.

 

Enllaços d’interès:

· Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya.
· Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
· Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya.
· Registre Cartogràfic de Catalunya.

Espanya

Veure imatge de Espanya (nova finestra)

Normativa:

· Reial Decret 1071/2007, de 27 de juliol, pel qual es regula el sistema geodèsic de referència oficial en Espanya.
· Reial Decret 1545/2007, de 23 de novembre, pel qual es regula el Sistema Cartogràfic Nacional.
· Llei 14/2010, de 5 de juliol, sobre les infraestructures i els serveis d’informació geogràfica a Espanya.
· Llei 2/2018, de 23 de maig, per la qual es modifica la Llei 14/2010, de 5 de juliol, sobre les infraestructures i els serveis d’informació geogràfica a Espanya.

Enllaços d’interès:

· Institut Geogràfic Nacional.
· Centre Nacional d’Informació Geogràfica.
· Infraestructura de Dades Espacials d’Espanya.
· Registre Central de Cartografia.

Unió Europea

Veure imatge de Unió Europea (nova finestra)

Normativa:

· Directiva 2007/2/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de març de 2007, per la qual s’estableix una infraestructura d’informació espacial en la Comunitat Europea (Inspire).

Enllaços d’interès:

· Inspire

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400