Ajuntament de L'Hospitalet

Cartografia temàtica

Veure imatge de Presentació de Cartografies Temàtiques (nova finestra)

D’acord amb la vigent Llei 16/2005, de 27 de desembre, de la informació geogràfica i de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, les cartografies temàtiques són aquelles que, “emprant com a suport la cartografia bàsica o derivada i conservant-ne les característiques, singularitza o desenvolupa algun aspecte concret de la informació topogràfica continguda en la cartografia mateixa o hi incorpora informació addicional específica”.

A més de la Cartografia del parcel·lari Cadastral digital (CCd-LH) i la Cartografia del Planejament digital (CPd-LH), que tenen aquesta consideració de cartografia temàtica, l’Ajuntament de L’Hospitalet elabora altres cartografies temàtiques, que anomenem conjuntament les Cartografies Temàtiques digitals (CMd-LH). Cada mapa d’aquest tipus l’anomenem producte cartogràfic.

Els principals productes cartogràfics muncipals són:

 • La Guia Urbana de l’Hospitalet.
 • I els mapes de les divisions territorials, incloent-hi les sèries amb els fulls cartogràfics relacionats.

Per a més informació, cliqueu aquí.

Característiques

Especificacions tècniques:

 • Sistema ETRS89, coordenades UTM, fus 31 nord.
 • Precisió: cada producte té la precisió d’una escala predeterminada o no en té cap.
 •  2D.

Catàleg d’elements:

 • Cada producte té un conjunt d’elements propi.
 • Cada producte té una llegenda pròpia.

Format:

 • DGN (v8), DWG i DXF (R 2000/2000i/2002).
 • PDF (Acrobat 6, PDF 1.5).

 Actualització:

 • Cada producte té uns mètodes d’actualització propis.

Publicació al web:

 • Mínim, una vegada al mes.
 • Eventualment, depenent del producte: just immediatament després de l’actualització

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400