Ajuntament de L'Hospitalet

Programa municipal per a la dona

Docència

El PMD manté una línia de col·laboració docent, facilitant les pràctiques acadèmiques de les àrees de: psicologia, sociologia, treball social i administratiu a través d'un Programa d'alumnat en pràctiques.

D’altra banda ofereix formació especialitzada en temes de gènere per a col·lectius professionals i per a la xarxa associativa de la ciutat a través dels Mòduls formatius.
Cada any es fan propostes i s’atenen demandes de formació de diferents professionals i/o col·lectius tècnics.

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400