Ajuntament de L'Hospitalet

Servei de documentació

Servei de documentació

Veure imatge de fons (nova finestra)
La progressiva sensibilització social sobre les discriminacions de gènere ha generat una major demanda d'informació i ha posat en evidència la importància d'aprofundir en tots els àmbits de coneixement.

El Servei de documentació compren el Fons de documentació que té com a objetius principals:

- Atendre les consultes documentals que es plantegin des de la ciutadania sobre qüestions relatives a les dones. - Donar suport documental a les necessitats informatives de les diferents àrees de l'Ajuntament.
- Oferir assessorament personalitzat a estudiants, investigadors/dores, i professionals sobre la documentació i els recursos del Servei.
- Oferir a la població en general i específicament a les dones de la ciutat, informació sobre activitats i recursos com a mitjà de dinamització social i personal.

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400