Ajuntament de L'Hospitalet

Les divisions

Divisions territorials LHVeure imatge de Presentació de les divisions (nova finestra)

L’Hospitalet està actualment estructurat en districtes, barris i seccions censals electorals.

A més, habitualment fem servir altres divisions, algunes de competència municipal i altres que no ho són pas: els sectors de barris, les zones educatives, les zones de codis postals (CP), i les àrees bàsiques de salut (ABS).

Des del portal de Dades Obertes municipal us podeu descarregar la informació, incloent-hi la geogràfica, d'aquestes divisions, que podeu veure als geoPortals.

Ciutat

Veure imatge de Ciutat (nova finestra)

El territori històric recent de l’Hospitalet el podem dividir en tres parts:

  • La part central de la ciutat, que actualment ocupa unes 1.257 ha (12,57 km2). Se situa entre la línia recta que separa l’Hospitalet de la Zona Franca i la carretera de Collblanc i la zona dels voltants de Can Rigal on es troba el Poliesportiu Municipal de L’Hospitalet Nord.
  • La part sud de la ciutat, que actualment és una franja d’unes 42 ha (0,42 km2). Es correspon amb els trams del riu Llobregat, anteriors a 1921, entre el seu eix i el marge esquerre històrics, aigües avall, fins a la històrica desembocadura. Abans d’aquest any, incloïa les aproximadament 900 ha de la marina hospitalenca situada al sud de la línia recta de separació amb la Zona Franca esmentada anteriorment, fins a l’antiga riera Blanca, que la separava de l’històric municipi de Sants. I, fins al 1926, fins i tot, l’Hospitalet comptava amb dues zones situades al marge dret del Llobregat, aigües avall, de 31 ha (0,31 km2) i 52 ha (0,52 km2).
  • La part nord de la ciutat, d’unes 52 ha i mitja (0,52 km2). Aquesta part havia estat coneguda com a Finestrelles, i se situa entre la zona nord del poliesportiu esmentat i l’històric dipòsit de les aigües, que encara existeix, a prop de la coneguda com a carretera de les Aigües, a la falda de Collserola.

Districtes

Veure imatge de Districtes (nova finestra)

L’Hospitalet està organitzat territorialment en 6 districtes.

El Ple de l’Ajuntament, durant la sessió celebrada el 29 de gener de 2013, va aprovar la modificació de les delimitacions territorials dels districtes i les seccions censals electorals del municipi, amb els seus límits. Això, com a conseqüència de la prèvia aprovació definitiva del Reglament orgànic de participació ciutadana, que incloïa la regularització de l’organització dels districtes.

Posteriorment, el 20 de desembre de 2013, el Ple va aprovar els actuals noms dels districtes, amb la incorporació del nom del barri de Granvia Sud al del districte III.

La naturalesa jurídica dels districtes els cataloga com a òrgans territorials de gestió desconcentrada per a la gestió de les competències municipals i per impulsar i desenvolupar la participació ciutadana en els assumptes d’interès municipal.

Vegeu-los des del geoPortal.

Barris

Veure imatge de Barris (nova finestra)

L’Hospitalet està organitzat territorialment en 13 barris, agrupats en els 6 districtes actuals.

El Ple de l’Ajuntament, durant la sessió celebrada el 20 de desembre de 2013, va aprovar la composició dels districtes municipals en els 13 barris actuals i les delimitacions d’aquests últims.

Vegeu-los des del geoPortal.

Seccions censals electorals

Veure imatge de Seccions censals electorals (nova finestra)

Els 6 districtes de l’Hospitalet s’estructuren en 195 seccions censals electorals.

El Ple de l’Ajuntament, durant la sessió celebrada el 29 de gener de 2013, va aprovar elevar a l’Institut Nacional d’Estadística una proposta de modificació de les seccions censals electorals vigents aleshores per adaptar-les a la nova divisió de districtes que acabava d’aprovar i adequar-les a la realitat poblacional. Posteriorment, a causa de la variació d’aquesta realitat, en sessió celebrada el 24 d’abril de 2018, el Ple va aprovar una nova proposta de modificació de les seccions censals electorals, que la delegació provincial de l’INE va acceptar.

Vegeu-les des del geoPortal.

Altres

Veure imatge de Altres (nova finestra)

Pel seu interès, l’Ajuntament de L’Hospitalet posa a l’abast de tothom altres divisions territorials, malgrat no ser totes elles de competència municipal:

  • Àrees bàsiques de Salut: Zones sanitàries que serveixen de referència per a la planificació i organització dels equips d’atenció primària de la sanitat pública, que tenen al seu càrrec la població d’aquestes zones. Altres zones més grans són les regions sanitàries i els sectors sanitaris. Vegeu-les des del geoPortal.
  • Codis postals: Zones que serveixen inicialment per a l’ajuda en la identificació de la destinació del correu. Els codis postals són una seqüència de 5 dígits, els dos primers fan referència a la província, 08 per a Barcelona. A l’Hospitalet totes les zones de codis postal tenen la forma de 0890x, on x és un número entre 1 i 8. Vegeu-les des del geoPortal.
  • Zones educatives: Zones en què es divideix el territori, per facilitar la gestió i la planificació del sistema educatiu. Vegeu-les des del geoPortal.

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400