Ajuntament de L'Hospitalet

Tràmits

Divisions territorials LHVeure imatge de Presentació de Tràmits (nova finestra)

A la Seu electrònica s’hi informa d’alguns dels tràmits relacionats amb la informació territorial i la cartografia que es posen a l’abast de tothom.

Alguns d’ells tenen associada una taxa, però altres són gratuïts perquè es poden realitzar directament des del web municipal. A més, aquí informem d’altres tràmits, que encara estan pendent de publicació.

Tots són els següents:

[NN] - Tràmits de noms i números de carrer

Veure imatge de [NN] - Tràmits de noms i números de carrer (nova finestra)

[NN1] - Informe o certificat de canvi de nom i/o numeració

Informe o certificat sobre el nom vigent d’un carrer, avinguda, plaça... o la numeració associada a una finca, edificació, solar.... També s’hi inclou la possibilitat d’informar sobre els noms o números anteriors o històrics relacionats amb un nom o número vigent.

[NN2] - Sol·licitud a la Comissió del Nomenclàtor

 Proposta a la Comissió del Nomenclàtor de la ciutat per assignar un nom a un espai o equipament municipal sense nom previ, o per canviar-ne l’actual. També s’hi inclou la possibilitat d’afegir un nom a la Llista de Noms de Reserva per ser utilitzat en el futur.

Altres pendents de publicació a la Seu electrònica

[NN3] - Consulta de les fitxes individuals descriptives del nomenclàtor.

[NN4] - Descàrrega del nomenclàtor de carrers.

[NN5] - Descàrrega de la numeració de carrers (adreces).

[NN6] - Descàrrega de les fitxes individuals descriptives o totals del nomenclàtor.

[CG] - Tràmits de Cartografia, en general

Veure imatge de [CG] - Tràmits de Cartografia, en general (nova finestra)

[CG1] - Consulta de cartografia, en línia

Accés electrònic a la informació cartogràfica que es presenta al web a través del geoPortal cartogràfic municipal.

[CG2] - Consulta del mapa de la Guia Urbana, en línia

Accés electrònic a la informació territorial que es presenta al web a través del geoPortal de la guia urbana i dels altres geoPortals municipals.

[CG3] - Informació sobre la situació urbanística i l’afectació d’una finca

Accés electrònic a la informació territorial que es presenta al web a través del geoPortal urbanístic, que permet conèixer l’estat d’afectació, o no, i altres característiques urbanístiques d’un espai. També s’inclou la consulta presencial.

Altres pendents de publicació a la Seu electrònica

[CG4] - Descàrrega de cartografia topogràfica digital en DGNv8, DXF, DWG i/o PDF.

[CG5] - Descàrrega de cartografia del planejament digital en DGNv8, DXF, DWG i/o PDF.

[CG6] - Descàrrega de cartografia del parcel·lari cadastral digital en DGNv8, DXF, DWG i/o PDF.

[CG7] - Descàrrega de cartografies temàtiques digital en DGNv8, DXF, DWG i/o PDF.

[TO] - Tràmits de Topografia

Veure imatge de [TO] - Tràmits de Topografia (nova finestra)

[TO1] - Sol·licitud de plànol d'alineacions i rasants

Sol·licitud del document anomenat “plànol d’alineacions i rasants” associat a una finca cadastral. Habitualment és un document previ a la tramitació d’una llicència d’obres.

Altres pendents de publicació a la Seu electrònica

[TO2] - Sol·licitud de treballs topogràfics relacionats amb mesures de distàncies i/o verificació de replantejos.

[PL] - Tràmits de Planejament urbanístic i temes relacionats

Veure imatge de [PL] - Tràmits de Planejament urbanístic i temes relacionats (nova finestra)

[PL1] - Informació sobre el planejament aprovat i definitiu de la ciutat

Consulta de la informació associada als instruments de planejament i gestió urbanístics, de les urbanitzacions que se’n deriven i d’altres temes relacionats (suspensions de llicències, normatives, convenis urbanístics...) que es troben en estat de tramitació (aprovació inicial en fase d’exposició pública o aprovació inicial o provisional posterior a l’exposició pública).

[PL2] - Informació sobre expedients urbanístics en fase d’aprovació

Consulta de la informació associada als instruments de planejament i gestió urbanístics, de les urbanitzacions que se’n deriven i d’altres temes relacionats (suspensions de llicències, normatives, convenis urbanístics...) que es troben en estat de tramitació (aprovació inicial en fase d’exposició pública o aprovació inicial o provisional posterior a l’exposició pública).

[PL3] - Informació sobre la situació urbanística i l’afectació d’una finca

Vegeu tràmit [CG3]

[AL] - Altres tràmits d'Informació territorial

Veure imatge de [AL] - Altres tràmits d'Informació territorial (nova finestra)

[AL1] - Nombre d'habitants i habitatges per Àrees bàsiques de salut

Informe o certificat sobre el nombre d’habitatges en una data determinada associats a una ABS. També s’hi pot incloure la informació relacionada amb el nombre d’habitants. Les dades sempre es donen associades a l’últim més anterior a la data sol·licitada.

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400