Cómo nos organizamos

Primer planteamiento

Foto amb els 9 eixos del Pla Integral Ver imagen de Primer planteamiento (nueva ventana)

¿Cómo lo haremos?

Un primer planteamiento de esta nueva etapa es que hay que avanzar en la elaboración de un diagnóstico dinámico y participativo conjuntamente con los vecinos y vecinas, donde se identifiquen también las propuestas de actuación más adecuadas para la mejora social y urbana del barrio.

El procés participatiu del Pla integral

El procés participatiu del Pla integral va començar l'any 2017 amb una ronda d’entrevistes personals i col·lectives amb veïns i veïnes. També participen a les entrevistes les entitats que duen a terme activitats permanents als Blocs, els referents històrics del procés veïnal i els tècnics de les diverses àrees municipals, que, tot plegat, suposa un total de 120 entrevistes. Arran d'aquestes entrevistes s'engeguen una vintena d'accions de la mà de les entitats implicades amb el pla.

A tots ells se’ls proposa engegar i desenvolupar un procés participatiu en clau d’intervenció comunitària que ens permeti identificar col·lectivament els principals problemes i febleses actuals, i apuntar-ne les oportunitats i fortaleses. Un cop feta aquesta diagnosi, al novembre del 2019, es proposa encetar l’elaboració conjunta d’un pla de treball de barri amb accions, a mitjà i llarg termini en l’horitzó temporal de l’any 2030.

Un pla d’acció que abasti el període de temps que es preveu per al desenvolupament del Pla integral 2017-2030. L’objectiu d’aquest pla Pla d’Acció 60/30 és acomplir un dels compromisos establerts pel govern municipal: generar actuacions de millora al barri de les Planes - Blocs la Florida de L’Hospitalet de Llobregat a través d’un Pla de regeneració urbana integral, emmarcat en un procés participatiu i d’intervenció comunitària.

COM HO FAREM: 

El primer plantejament d’aquesta nova etapa és  desenvolupar el Pla d’acció 60:30 Les Planes - Blocs La Florida per complir un dels compromisos establerts pel govern municipal: generar actuacions de millora al barri de les Planes - Blocs la Florida de l’Hospitalet de Llobregat a través d’un Pla de regeneració urbana integral, emmarcat en un procés participatiu i d’intervenció comunitària.

Ayuntamiento de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400