Ajuntament de L'Hospitalet

Cartografia del planejament

Veure imatge de Presentació de Cartografia del Planejament (nova finestra)

D’acord amb la vigent Llei 16/2005, de 27 de desembre, de la informació geogràfica i de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, la informació del planejament urbanístic té caràcter de cartografia temàtica i s’hi anomena cartografia urbanística (art.2.3.h).

La cartografia urbanística que elabora l’Ajuntament de L’Hospitalet és la Cartografia del Planejament digital (CPd-LH).

Per a més informació, cliqueu aquí.

Característiques

Especificacions tècniques:

  • Sistema ETRS89, coordenades UTM, fus 31 nord
  • Precisió de l’escala 1:500.
  • 2D

Catàleg d’elements:

Format:

  •  DGN (v8), DWG i DXF (R 2000/2000i/2002)
  •  PDF (Acrobat 6, PDF 1.5)

Actualització:

  • Per zones on s’aprovin modificacions.
  • Habitualment, amb un retard màxim d’una setmana des de l’assabentat de l’aprovació.

Publicació al web:

  • Just  immediatament després de l’actualització.
     

La Cartografia del Planejament digital (CPd-LH)

Veure imatge de La Cartografia del Planejament digital (CPd-LH) (nova finestra)

Des del 29 de febrer de 1996, l’Ajuntament de L’Hospitalet manté un refós del planejament urbanístic vigent en el seu municipi. Des d’aleshores, qualsevol modificació aprovada definitivament per l’òrgan competent, s’hi incorpora recolzada sobre la cartografia topogràfica amb la precisió de l’escala 1:500.

Cal recordar que la majoria de les modificacions del planejament urbanístic s’originen al mateix Ajuntament.

Es pot consultar des del geoPortal urbanístic, incloent-hi la informació dels expedients vigents associats, que amb els expedients en exposició pública i en tràmit, també es poden consultar des de les pàgines del web municipal dedicades a l’urbanisme i habitatge.

Es pot descarregar des del geoPortal cartogràfic de l’Ajuntament.

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400