Ajuntament de L'Hospitalet

Programa municipal per a la dona

Àmbits d'actuació

Servei d'atenció 

En aquest espai s'ofereix un servei d'atenció individualitzada i atenció en grup destinat a totes les dones de la ciutat que sol·liciten informació i assessorament en relació amb situacions de discriminació de gènere.

Servei d'atenció

Intervenció comunitària

En aquesta àrea, es desenvolupen projectes de sensibilització, de prevenció i de promoció, orientats a aconseguir una major presència i participació social de les dones, i alhora, prevenir situacions de desigualtat.

Intervenció comunitària

Servei de documentació

Des del 1991, el Fons de documentació s’ha configurat com un espai de referència per a la gestió de la informació. En aquest servei dirigit a tota la població s’integren diversos tipus de materials específics sobre la temàtica de gènere: llibres, material audiovisual, documents de jornades, estudis, hemeroteca, pòsters etc.

Docència

El PMD manté una línia de col·laboració docent, facilitant les pràctiques acadèmiques de les àrees de: psicologia, sociologia, treball social i administratiu a través d'un Programa d'alumnat en pràctiques.

D’altra banda ofereix formació especialitzada en temes de gènere per a col·lectius professionals i per a la xarxa associativa de la ciutat a través dels Mòduls formatius.

Cada any es fan propostes i s’atenen demandes de formació de diferents professionals i/o col·lectius tècnics.

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400