Ayuntamiento de L'Hospitalet

Consejo Niños y Niñas

El Consejo de Chicos y Chicas es un proyecto de participación ciudadana a través de la implicación de los chicos y chicas en temas de interés ciudadano que les preocupan y les interesan y en torno a las cuales hacen propuestas para mejorar la ciudad. Ponen estas propuestas a disposición del Gobierno municipal.

En el marco de la Carta de Ciudades Educadoras , la ciudad es entendida como agente y espacio educador que se transforma y mejora a través de la educación, y se beneficia de su capacidad de escuchar la opinión y el punto de vista de los chicos y las chicas.

Encàrrecs al Consell de Nois i Noies pel curs 2023-2024

PRIMÀRIA: 

Tenim veu!
I Fòrum de participació del Consell de Nois i Noies

El treball del Consell de Nois i Noies – Primària del curs 2023 -2024 se centrarà en l’organització del I Fòrum de participació del Consell de Nois i Noies de L’Hospitalet.

QUÈ ÉS EL FÒRUM?

El Fòrum de participació no és només una extensió de les activitats del Consell, sinó que pretén ser un procés d’empoderament dels consellers i les conselleres, a través del qual desenvoluparan mecanismes de participació col·lectiva per recollir les reflexions i les propostes dels infants de la ciutat al voltant d’un tema concret, més enllà de la mateixa estructura del consell.

TEMA DE DEBAT I OBJECTIUS:

La participació dels nois i les noies al voltant del seu interès per les tecnologies, les xarxes i les pantalles. Com fer un ús de forma crítica i saludable.

 • Explorar l’ús que fan els infants de les tecnologies.
 • Identificar què els interessa de la tecnologia i què els preocupa.
 • Recollir les seves reflexions i propostes i divulgar-les a nivell de ciutat.
 • Plantejar accions a la ciutat que permetin educar en un ús saludable i responsable de la tecnologia.
 • Fer propostes per a la inclusió de les tecnologies en els processos de participació infantil a la ciutat i, específicament, en el funcionament del CNiN.

SECUNDÀRIA: 

Ens sentim bé aquí!

L’Hospitalet, una ciutat emocionalment saludable

Aquest curs 2023-2024 els tres grups del Consell de Nois i Noies – Secundària treballaran sobre el mateix tema acostant-s’hi des de perspectives diferents.


Es parteix de la idea que el món que ens envolta i l’entorn urbà influeixen directament en la salut emocional dels nois i noies i que és important que les administracions municipals coneguin les seves preocupacions i punts de vista en aquest camp a l’hora de decidir actuacions de prevenció i millora.

El treball dels nois i noies posarà tanmateix l’èmfasi en la dimensió comunitària i ciutadana del benestar emocional, amb l’objectiu de reflexionar i proposar intervencions concretes que posin en valor la ciutat i l’espai urbà com a espai de salut i benestar emocional per als nois i noies.

PROJECTES CURS 2023-2024
 • Píndoles de benestar emocional: els nois i noies produiran i difondran reflexions, suggeriments, consells sobre el seu benestar emocional a la ciutat.
 • Silenci a la ciutat: els nois i noies identificaran indrets silenciosos a la ciutat (en edificis públics o a l’espai urbà) i hi proposaran petites intervencions per gaudir-los (mobiliari, senyalització, il·luminació...).
 • Aportacions dels nois i noies al Pla Local de Benestar Emocional:amb la col·laboració del servei de salut amb l'objectiu d'aprofundir en la diagnosi sobre salut emocional dels adolescents, conèixer diferents recursos que donen suport emocional als adolescents. 

El CNiN L'H continuarà aquest curs col·laborant amb TV L'H: El Consell Informa

Noticias

 • 15/11/2023

  El Consejo de Chicos y Chicas impulsará un foro participativo y abordará el bienestar emocional

  El Consejo de primaria organizará un encuentro de niños de la ciudad para abordar el uso de la tecnología Los chicos y las chicas de secundaria trabajarán, desde diferentes ámbitos, la prevención y el abordaje del bienestar emocional

  Esta mañana se ha constituido el Consejo de Chicos y Chicas de primaria y secundaria de L'Hospitalet para el curso 2023-2024, en un acto en el cual ha participado el concejal de Servicios a las Personas, David Quirós.

  El Consejo de Chicos y Chicas de L'Hospitalet está integrado por 151 consejeros y consejeras (81 de primaria y 70 de secundaria), y continuará dando voz a los niños y adolescentes de la ciudad. El objetivo es propiciar su intervención a partir del desarrollo de proyectos concretos, creando red con los servicios y equipamientos municipales, así como otras entidades e iniciativas ciudadanas.

 • 21/04/2023

  El Consell de Nois i Noies avança les propostes sobre l'ús de l'espai públic des d'una perspectiva de gènere

  S'han reunit amb la directora del Servei Municipal d'Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat per presentar-li algunes de les millores que proposaran a final de curs en diferents punts de la ciutat

  Membres del Grup d’urbanisme, espai públic i sostenibilitat del Consell de Nois i Noies de secundària de L’Hospitalet s’han reunit aquesta setmana per avançar en l’elaboració de les propostes que presentaran quan acabi el curs. Aquest any el grup aborda l’ús de l’espai públic des d’una perspectiva de gènere.

 • 18/10/2022

  Constitució del Consell de Nois i Noies 2022-2023

  Durant tot el curs treballaran amb el suport de diferents serveis i equipaments municipals i fent d’interlocutors amb els seus companys

  Aquest matí s’ha constituït el Consell de Nois i Noies de primària i secundària de L’Hospitalet per al curs 2022-2023, en un acte que ha comptat amb el regidor d’Educació, Innovació i Cultura, David Quirós, la regidora delegada d’Educació, Iman Aisa, i la regidora del Districte VI, Maite Revilla. A l’acte hi han assistit també les direccions dels centres, el professorat i familiars dels nois i de les noies.

  El Consell de primària abordarà les illes verdes i els donarà a conèixer a la gent gran dels casals de la ciutat. El Consell de secundària analitzarà i farà propostes en relació amb l’ús de l’espai públic des d’una perspectiva de gènere.

 • 14/12/2021

  Constituït el Consell de Nois i Noies 2021-2022

  El Consell està integrat per 55 alumnes de primària i 47 de secundària

  El 26 d'octubre de 2021 es va constituir el Consell de Nois i Noies de primària i secundària de L’Hospitalet per al curs 2021-2022, en un acte presidit per l’alcaldessa de la ciutat, Núria Marín, el tinent d'alcaldia de l'Àrea d’Educació, Innovació i Cultura, David Quirós, i la regidora delegada d’Educació, Iman Aisa. A l’acte hi han assistit també les direccions dels centres, el professorat i familiars dels nois i de les noies. El Consell ha recuperat aquest curs la presencialitat de les reunions després que la pandèmia obligués el curs passat a fer-les de manera telemàtica.

 • 14/12/2021

  A prop de 83 consellers i conselleres del Consell de Nois i Noies van participar durant el curs 2020-2021

  El Consell de Nois i Noies durant el curs 20-21  va continuar amb la seva activitat, malgrat la situació provocada per la Covid-19, amb una participació de 14 centres de primària amb 40 consellers i conselleres i 18 centres de secundària amb 43 consellers i conselleres.
   

 • 02/11/2017

  Es constitueix el Consell de Nois i Noies de primària i secundària 2017-2018  

  L’integren 132 alumnes de primària i de secundària de centres públics i concertats de la ciutat

  Avui s’ha constituït el Consell de Nois i Noies de primària i secundària de L’Hospitalet per al curs 2017-2018, en un acte celebrat al Saló de Plens de l’Ajuntament.

  El CNiN és un òrgan participatiu format aquest curs per 132 alumnes de 17 centres de primària i 19 centres de secundària escollits entre l’alumnat dels centres educatius públics i concertats de la ciutat. Enguany s’incorporen al Consell 41 nous consellers i conselleres de primària i 36 de secundària. • Consell
  27/10/2015

  El nuevo Consejo de Chicos y Chicas, se ha constituido en el salón de plenos del Ayuntamiento  El nuevo Consejo de Chicos y Chicas para el curso 2015-2016 se ha constituido en el salón de plenos del Ayuntamiento. La alcaldesa les ha hecho los encargos que tendrán que desarrollar durante el curso, los 98 consejeros de primaria y secundaria.
  El Consejo de Chicos y Chicas es un proyecto participativo, que tiene como objetivo formar ciudadanos y ciudadanas críticos y comprometidos. El Consejo es constituido por chicos y chicas de 10 a 16 años elegidos, al principio de curso, entre el alumnado de los diferentes centros de primaria y secundaria de la ciudad y cuenta con la implicación de los tutores y de las familias.
  Leer más ...
 • Red de Jardines de Infancia Municipales del Hospitalet
 • Pacto local por la Educación
 • Red de Jardines de Infancia Municipales del Hospitalet
 • Prevenció
 • Consorcio para la Normalización linguística
 • D

Ayuntamiento de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400