Formació de persones adultes a L'Hospitalet

La ciutat compta amb sis centres formatius d’adults:

 • Sant Ramon,
 • Can Serra, Sanfeliu,
 • Catalònia,
 • Sant Josep i
 • Bellvitge-Gornal.

L’objectiu d’aquests centres és oferir activitats d’aprenentatge que permetin a les persones adultes desenvolupar les seves capacitats, enriquir coneixements i millorar les seves competències tècniques i professionals.

Els centres d’adults imparteixen cursos per realitzar l’educació secundària, per accedir als cicles formatius de grau mitjà (CAM) i per preparar les proves d’accés a la universitat (per a persones majors de 25 anys i de 45 anys). La seva oferta inclou també ensenyament de llengües (català, castellà, anglès i francès); informàtica, i formació instrumental (aprendre a llegir, escriure i fer càlculs).

Número per determinar l'ordre en cas d'empat: 21.216

Podeu consultar el calendari del procés de preinscripció de l'educació d'adults en la web del Departament: PREINSCRIPCIÓ ADULTS

 • El 7 de juliol: Sorteig per resoldre les sol·licituds empatades en punts.

Número per determinar l'ordre en cas d'empat ha estat: 21.216.

El nombre de places a cada centre educatiu és limitat. Si el nombre de peticions supera el d'alumnes que l'escola pot acollir, cal aplicar un sistema de desempat entre les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació. Per fer-ho, s'obté un número per sorteig a partir del qual s'ordenen totes les peticions empatades en punts, tenint en compte el número de desempat que s'ha assignat a cada sol·licitud.

 • Fins al 12 de juliol podeu presentar les reclamacions:

Durant aquest període, si detectes alguna errada o anomalia en el barem assignat, pots presentar una reclamació utilitzant l'eina electrònica per adjuntar reclamacions.

 

 

Preinscripció als Centres d'Adults curs 2021-2022

Del 21 al 29 de juny s'inicia la preinscripció a la formació d'adults

Amb l'objectiu de donar a conèixer l'oferta, els centres d'adults de la ciutat han preparat uns vídeos informatius, que us recomanem visitar perquè veieu tota l'oferta de formació d'adults que tenim a L'Hospitalet.

Tota la informació sobre la preinscripció la trobareu a la web del Departament d'Educació: Preinscipció Adults

La preinscripció serà del 21 al 29 de juny de 2021: caldrà presentar la sol·licitud.

És molt important respectar les dates de preinscripció, perquè les sol·licituds que es presentin fora d'aquest termini perdran totes les prioritats que haurien pogut tenir a l'hora d'obtenir la plaça. Els criteris de prioritat serveixen per donar una puntuació a cada sol·licitud. D'aquesta manera s'estableix l'ordre d'accés a les places de cada centre.


 

Centre de Formació d'Adults de Bellvitge

Centre de Formació d'adults Can Serra

Centre de Formació d'Adults Catalònia

Centre de Formació d'Adults Sant Josep

 • Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet
 • Pacte educació
 • Prevenció
 • Formació de persones adultes de L’Hospitalet
 • Consorci per a la Normalització lingüistica
 • D

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400