Xarxa d'Escoles Bressol Municipals

L’Hospitalet de Llobregat disposa d’una Xarxa d’Escoles Bressol Municipals formada per sis escoles bressol que ofereixen un servei educatiu integral als infants de 0 a 3 anys i a les seves famílies.

JORNADES DE PORTES OBERTES

Visiteu les escoles bressol municipals i llars d'infants de L'H que participen del procés de preinscripció i matrícula municipal.

Entreu en el següent enllaç on trobareu tota la informació: PORTES OBERTES

Preus públics escoles bressol municipals

Podeu consultar els preus públics de les escoles bressol municipals en el següent document.

Les quotes estan fixades per l'ordenança reguladora que publica anualment l'Ajuntament.

Reobertura de les Escoles Bressol Municipals curs 2020-2021

El nou curs escolar 2020-2021 de les Escoles Bressol s'inicia aquest dimarts, 1 de setembre, i mantindrà unes condicions extraordinàries.

Per això, des de l'Ajuntament, d'acord amb les indicacions i recomanacions de les autoritats sanitàries i seguint els criteris del Departament d'Educació ha elaborat un document per informar a les famílies de les mesures higièniques de salut i de seguretat, així com les mesures d'organització per iniciar el curs 2020-2021, a les Escoles Bressol Municpals.

Podeu consultar la informació en el següent enllaç: Quines mesures haurem de seguir aquest curs?

En el mateix apartat també podreu consultar els plans d'organització per l'inici del Curs 2020-2021, que es van aprovar el passat juliol, i que al llarg d'aquesta primera setmana de setembre es concretaran en els plans d'actuació de tot el curs escolar, que es presentaran en els consells escolars de cada centre educatiu.

Cliqueu en el següent enllaç: Plans d'Organització Curs 2020-2021

Ja podeu consultar els plans d'actuació de les Escoles Bressol Municipals que han aprovat els consells escolars de cada centre: Plans d'actuació Curs 2020-2021

Publicacions de Criança i Educació. 0-6

A continuació trobareu una sèrie de publicacions sobre Criança i Educació que tenen com a finalitat acompanyar i donar suport a les famílies i professionals que treballen amb la franja d'edat 0-6:

 • Criança i educció: El pas dels infants de casa a l'escola
 • Criança i educació: Què eduquem quan expliquem contes?
 • Criança i educació: Posem límits educatius als infants?

Durant el període d'estat d'alarma provocat per la COVID-19 les Xarxes 0-6 han elaborat les següents publicacions:

 • L'Organització familiar durant el confinament
 • L'Acompanyament emocional als infants de 0-6 anys durant el confinament
 • l'Acompanyament educatiu dels infants durant aquest període

Amb motiu de les festes de Nadal i les mesures de prevenció per la COVID-19 us recomanen la següent publicació:

 • Nadal i Reis amb Covid i Infants

Xarxa d'Escoles Bressol Municipals de L'Hospitalet

Escoles bressol municipals

A més de les escoles bressol municipals, i ha altra oferta pública a la ciutat, amb les Llars d'infants de la Generalitat. Dins de la Xarxa d'Escoles Bressol també hi ha 5 escoles bressol subvencionades per l'Ajuntament, i gestionades per cooperatives de mestres sense afany de lucre, i 2 escoles privades subvencionades pel Departament d'Educació.

Escoles bressol de la Generalitat:

 • Llar d'Infants El Passeig
 • Llar d'Infants El Tren
 • Llar d'Infants La Florida

Escoles bressol privades subvencionades

 • Escola bressol Patufet
 • Escola bressol Garabatos
 • Escola bressol Nova Fortuny
 • Llar d'infants L'Estel Blau
 • Llar d'infants la Gua-Gua
 • Llar d'infants Ding-Dong
 • Llar d'infants Azorín

Podeu consultar més informació en el document adjunt.

Serveis:

Servei d’escolarització, destinat a l’escolarització d’infants dels 4 mesos als 3 anys durant l’horari establert i de conformitat amb la normativa aplicable.

Servei de menjador. Inclou el dinar i el berenar per als infants usuaris de l’escola bressol, que ho sol·licitin.

Servei d’acollida. Servei adreçat ales famílies amb dificultats per atendre els seus fills i filles fora de l’horari marc del centre i es concreten en una hora abans al matí o una hora després per la tarda. Aquest servei es prestarà sempre i quan hi hagi un nombre mínim d’infants.

Servei de formació adreçada a les famílies. Aquest servei està destinat a oferir un espai formatiu i de debat a les famílies i es desenvolupa atenent les directrius del “Programa d’acompanyament educatiu a les famílies”, de la Regidoria d’Educació.

Equipaments:

Les escoles bressol municipals estan dotades d’aules adequades a cada una de les edats, sala polivalent, patis amplis, cuina pròpia i disposen del material didàctic i pedagògic necessari per dur a terme la seva activitat

Projecte educatiu:

Les escoles bressol municipals es defineixen com un servei públic obert a tothom sense discriminació, on les famílies paguen un preu públic en funció del servei que sol•liciten.

Són escoles catalanes, arrelades al país, i obertes a la diversitat cultural i social de les famílies. Tenen un projecte educatiu propi, i tenen com a referència el Projecte educatiu municipal. Consideren que els infants són persones competents, capaces de participar i de relacionar-se de forma interactiva.

Donen valor a la vida quotidiana i al joc com a situacions privilegiades per el desenvolupament i aprenentatges dels infants. Promouen la participació de les famílies i les consideren les primeres educadores dels seus fills i filles.

Els professionals que hi treballen ho fan en equip, tenen interès per innovar, compartir experiències i participar en activitats de formació permanent. Són centres oberts a la comunitat, que es comprometen socialment i treballen en xarxa amb altres professionals, serveis i entitats del seu entorn.

Són centres que treballen amb rigor, que documenten i contrasten llurs experiències i que utilitzen instruments pedagògics com l’observació i l’avaluació, per tal de introduir millores en la tasca educativa.

"MOLINET DE VENT". La nova sala Multisensorial a l'Escola Bressol Municipal, "La Casa del Molí"

La Diputació de Barcelona, al 2016, va endegar un pla d’assistència pilot per a infants amb necessitats educatives especials. En aquest sentit, ha promogut la creació d’espais d’estimulació multisensorial en centres d’educació infantil de la demarcació.

És amb aquest suport que l’Ajuntament de L’Hospitalet ha instal.lat la primera sala pública d’estimulació multisensorial a l’escola bressol municipal La Casa del Molí per donar un recurs educatiu més als infants del 0-3 amb dificultats.

La nostra visió consisteix en avançar en la inclusió dels infants amb necessitats educatives especials en les escoles bressol i potenciar un servei públic educatiu a la ciutat d’atenció a la infància amb necessitats educatives especials.

Què es una sala multisensorial?

Una sala d’estimulació multisensorial és una instal.lació amb un equipament intensiu d’imatge, sons i mobiliari acompanyats d’un programa d’estimulació sensorial amb finalitat didàctica: són espais innovadors d’aprenentatge que reforcen les competències de tots els infants i afavoreixen l’educació inclusiva.

El seu objectiu és que els infants que l’utilitzin rebin estímuls controlats que siguin percebuts per tots o alguns dels seus sentits, de manera que afavoreixi el seu desenvolupament global.

Les intencions educatives de la sala són facilitar l’accés, mitjançant l’organització senso-perceptiva, a la comunicació individualitzada en l’alumne amb discapacitats i possibilitar la seva vivència corporal, a través de la relaxació i la calma per trobar-se millor.

Qui són els usuaris?

Es prioritzarà a aquells alumnes amb retard maduratiu, trastorns motrius... infants amb necessitats educatives especials. Ara bé, tots els infants de l’escola són usuaris de la sala multisensorial.

També es preveu que, un cop implementat el projecte, es puguin anar beneficiant infants de les totes les escoles bressol de la ciutat.

Què és l’educació inclusiva?

“L’educació inclusiva  és el procés pel qual s’ofereix a tots els infants, sense distinció de la discapacitat, la raça o qualsevol altra diferència, l’oportunitat per continuar essent membre de la classe ordinària i per aprendre dels seus companys, i juntament amb ells, dins l’aula.” Susan Bray Stainback (2001).

És a dir, valorar els infants, per igual. Fer de les diferències un recurs per potenciar el joc, l’aprenentatge i la participació, i reduir les barreres que es presentin.
 • Formació de persones adultes de L’Hospitalet
 • Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet
 • Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet
 • Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet
 • Pacte educació
 • Prevenció
 • Consorci per a la Normalització lingüistica
 • D

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400