Ajuntament de L'Hospitalet

Oficina Municipal d'Escolarització (OME)

L’Oficina Municipal d'Escolarització (OME) és l’instrument de col·laboració entre l’Ajuntament i el Departament d’Ensenyament en el procés d’escolarització de l’alumnat, en els centres educatius finançats amb fons públics.
 
L'OME, juntament amb els centres educatius, són el referent per a l'atenció, la informació i la orientació a les famílies en relació amb els procediments d'admissió, intervenint en el procés d'escolarització de l'educació infantil de segon cicle, primària, i educació secundària obligatòria (ESO).
 
El nou decret de la programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya aprovat pel Departament d'Educació dota de noves funcions a les Oficines Municipals d'Escolarització.
 
 
L’OME té les funcions següents:

 

 • Desenvolupar i aplicar actuacions d’acompanyament i suport de les famílies en el procediment d’admissió.
 • Oferir a les famílies informació sobre l’oferta educativa dels centres del Servei d’Educació de Catalunya ubicats en el seu municipi.
 • Rebre i tramitar sol·licituds d’admissió als centres del municipi integrats en el Servei d’Educació de Catalunya.
 • Donar publicitat als resultats del procés de preinscripció en els centres educatius del municipi.
 • Coordinar les jornades de portes obertes dels centres educatius del municipi, amb l’acord dels centres afectats.
 • Promoure campanyes informatives adreçades a les famílies sobre el procediment d’admissió als centres educatius del municipi, al conjunt de centres de Servei d’Educació de Catalunya. Aquestes campanyes es duran a terme d’acord amb els principis de lleialtat amb relació al conjunt d’aquests centres, garantia de veracitat i equanimitat.
 • Acollir les comissions de garanties d’admissió respectives.
 • Participar en la formulació de la proposta de les zones educatives.

Per ser atesos a l'OME cal demanar CITA PRÈVIA.

L'horari de l'Oficina Municipal d'Escolarització de L'Hospitalet és:

 • De dilluns a divendres de 8'30h a 14h
 • Dimecres de 16h a 18h

 


 

 

Directori

 • Prevenció
 • Formació de persones adultes de L’Hospitalet
 • Consorci per a la Normalització lingüistica
 • D

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400