Projecte Educatiu de Ciutat L'Hospitalet

El Dia Internacional de la Ciutat Educadora es celebra cada any el dia 30 de novembre, juntament amb la resta de ciutats adherides a l’Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE) Aquesta data, commemora que l’any 1990, es va proclamar la Carta de Ciutats Educadores a Barcelona, amb els principis bàsics per a l’impuls educatiu de la ciutat.

L’Hospitalet es va adherir al 1996, assumint el compromís dels governs locals amb els Principis de la Ciutat Educadora, desenvolupant totes les potencialitats educadores que acull la ciutat.

La Carta de Ciutats Educadores és el document fundacional d’aquest moviment internacional que promou una visió de ciutat que situa l’educació com a vector de transformació social i de millora de la vida comunitària.

La Carta es va revisar al II Congrés Internacional (Bolonya, 1994), al VIII Congrés (Gènova, 2004), i l'any 2020 per a adaptar els seus plantejaments als nous reptes i necessitats socials.

Una ciutat educadora implica promoure una educació de qualitat amb una mirada àmplia i de caràcter transversal i innovador que integri a tota la comunitat educativa i el seu barri. Tothom educa, i tots els espais de la ciutat eduquen.

Escoles, instituts, centres d'educació en el lleure, entitats socioeducatives, esportives, culturals i veïnals implicades en convertir qualsevol acció en un procés educatiu que transforma i millora la nostra societat. Així, aquest proper 30 de novembre, Dia Internacional de la Ciutat Educadora celebrarem el 30 aniversari de la proclamació de la Carta.

Cliqueu en aquest enllaç per consultar: CARTA DE CIUTATS EDUCADORES

Sota el lema  “30 anys transformant persones i ciutats per a un món millor” compartirem i celebrarem els aprenentatges generats al llarg d’aquests 30 anys de trajectòria.

El Projecte Educatiu de Ciutat de l'Hospitalet és un full de ruta, un espai de reflexió amb la voluntat d'animar a la ciutadania, les entiats, els professionals i les administracions a buscar aliances per tal de tenir una ciutat encara més educadora.

El PEC és un document obert, que ha d'evolucionar seguint tots el canvis que es produeixen a la nostra societat i recollir més aportacions.

El Projecte Educatiu de Ciutat és el resultat del procés participatiu que es va portar a terme durant els cursos 2008-2009, i 2009-2010, on la ciutadania i la comunitat educativa va participar en la seva elaboració.

  • Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet
  • Pacte educació
  • Prevenció
  • Formació de persones adultes de L’Hospitalet
  • Consorci per a la Normalització lingüistica
  • D

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400