Pla educatiu d'entorn (PEE)

Veure imatge de Pla educatiu d'entorn (nova finestra)

És un projecte de treball en xarxa per fomentar la cohesió social, l’educació intercultural, la igualtat d’oportunitats i l’ús de la llengua catalana. Es desenvolupa territorialment a cinc zones de la ciutat: a Collblanc-Torrassa, a la Florida, a Pubilla Casas-Can Serra, El Gornal-Bellvitge i Santa Eulàlia.

El Pla Educatiu d'Entorn de l'Hospitalet, igual que d'altres municipis, està finançats per l’Ajuntament i la Generalitat i hi col·laboren activament entitats socials i associacions, centres educatius i diversos serveis municipals.

Programes

Programa d'Orientació i Acompanyament (POA)

El Programa d'Orientació i Acompanyament (POA) es desenvolupa en el marc del Pla Educatiu d'Entorn de L'Hospitalet de Llobregat.

El POA és un programa municipal que actualment compta amb quatre orientadores i que ofereix suport i orientació als instituts públics i centres concertats de la ciutat.

 

OBJECTIUS
 • Orientar a l'alumnat en risc de no graduar-se i acompanyar-lo en el procés de transició a recursos de nova oportunitat.
 • Donar suport a l'acció tutorial d'orientació acadèmica
 • Participar en el marc de les Comissions Socio-educatives (CSE) i les Comissions d'Atenció a la Diversitat (CAD) per coordinar la intervenció socioeducativa amb diferents agents (ABSS, EAP....)
 • Informar i donar suport a les famílies de l'alumnat derivat al POA
 • Conèixer i coordinar actuacions amb la xarxa de recursos de noves oportunitats
 • Participar i col·laborar en les xarxes territorials per a joves.

 

Des del Programa POA es dona a conèixer l'oferta formativa municipal i de territoris propers com són els Programes de Formació i Inserció (PFI) i les seves modalitats: Pla de Transició al Treball (PTT), Programes de Formació i Aprenentatge Professional (FIAP) i Plans d'Iniciació Professional (PIP), Certificats de Professionalitat (CP), etc.

En el fulletó adjunt trobareu més informació sobre les fases, el circuit de derivació i el perfil de l'alumnat POA.

PROGRAMA D'ADAPTACIÓ CURRICULAR. CURS 2021-2022

El Programa d’Adaptació Professional (PAC), forma part del Pla Educatiu d’Entorn de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat.

Està enfocat a evitar l’abandonament escolar i obrir expectatives de formació i qualificació posterior de joves amb especials dificultats d’aprenentatge. S’adapten a les possibilitats reals de cadascú, oferint la pràctica d’un ventall de tallers professionals que els ajuden a adquirir hàbits de treball, a millorar les seves habilitats socials i personals.


El projecte treballa amb 8 instituts de la ciutat, amb 10 alumnes per grup, amb un total de 80 alumnes: Institut Eduard Fontserè, Institut Torras i Bages, Institut Margarida Xirgu, Institut Rubió i Ors, Institut Eugeni d’Ors, Institut Europa, Institut Bellvitge, Institut Escola Gornal.

El grau d’aprofitament i no abandonament de l’alumnat que participa en el projecte es situa, al llarg dels cursos, entorn  del 90%.

 

OBJECTIUS DEL PROGRAMA

El projecte està enfocat a assolir el següent objectiu general:

 • Donar un suport educatiu i personal a adolescents que tenen dificultats per adaptar-se al ritme de l’Institut i per a construir un projecte educatiu i personal de futur. Es treballa per evitar el seu abandonament escolar, a través d’un acompanyament molt personalitzat i generant expectatives formatives i personals.

 

Aquest es concreta en dos objectius més específics relacionats amb:

 

 

Els hàbits i l'evolució personal

 • Assistir amb regularitat
 • Millorar la motivació envers l’estudi
 • Afavorir l’autonomia
 • Facilitar l’autoconeixement
 • Integrar l’esforç com una eina bàsica.
 • Interioritzar el procés com una eina bàsica.
 • Millorar les relacions personals i intergrupals.
   

La formació i la professió:

 • Conèixer diferents possibilitats formatives i laborals.
 • Conèixer diferents oficis.
 • Millorar el rendiment acadèmic a l’institut de referència.
   

 

 

 

ORGANITZACIÓ I DISSENY CURRICULAR

Els alumnes distribueixen la seva jornada lectiva entre l’Institut i El Llindar. A El Llindar hi assisteixen entre 8 i 11 hores a la setmana, a raó de dos o tres dies a la setmana. En aquest temps imparteixen diferents tallers professionalitzadors: ART, TÈXTIL, CUINA, FOTOGRAFIA, FUSTERIA, NOVES TECNOLOGIES, SERRALERIA, ELECTRICITAT, GARAGELAB, FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL.

 

Aquest programa es desenvolupa a través d’un conveni amb la Fundació El Llindar, i compta amb el suport econòmic de la Diputació de Barcelona.

 • Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet
 • Pacte educació
 • Prevenció
 • Formació de persones adultes de L’Hospitalet
 • Consorci per a la Normalització lingüistica
 • D

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400