Ajuntament de L'Hospitalet

Pla educatiu d'entorn (PEE)

Veure imatge de Pla educatiu d'entorn (nova finestra)

És un projecte de treball en xarxa per fomentar la cohesió social, l’educació intercultural, la igualtat d’oportunitats i l’ús de la llengua catalana. Es desenvolupa territorialment a cinc zones de la ciutat: a Collblanc-Torrassa, a la Florida, a Pubilla Casas-Can Serra, El Gornal-Bellvitge i Santa Eulàlia.

El Pla Educatiu d'Entorn de l'Hospitalet, igual que d'altres municipis, està finançats per l’Ajuntament i la Generalitat i hi col·laboren activament entitats socials i associacions, centres educatius i diversos serveis municipals.

Programes

Programa d'Orientació i Acompanyament (POA)

El Programa d'Orientació i Acompanyament (POA) es desenvolupa en el marc del Pla Educatiu d'Entorn de L'Hospitalet de Llobregat.

El POA és un programa municipal que actualment compta amb quatre orientadores i que ofereix suport i orientació als instituts públics i centres concertats de la ciutat.

 

OBJECTIUS
 • Orientar a l'alumnat en risc de no graduar-se i acompanyar-lo en el procés de transició a recursos de nova oportunitat.
 • Donar suport a l'acció tutorial d'orientació acadèmica
 • Participar en el marc de les Comissions Socio-educatives (CSE) i les Comissions d'Atenció a la Diversitat (CAD) per coordinar la intervenció socioeducativa amb diferents agents (ABSS, EAP....)
 • Informar i donar suport a les famílies de l'alumnat derivat al POA
 • Conèixer i coordinar actuacions amb la xarxa de recursos de noves oportunitats
 • Participar i col·laborar en les xarxes territorials per a joves.

 

Des del Programa POA es dona a conèixer l'oferta formativa municipal i de territoris propers com són els Programes de Formació i Inserció (PFI) i les seves modalitats: Pla de Transició al Treball (PTT), Programes de Formació i Aprenentatge Professional (FIAP) i Plans d'Iniciació Professional (PIP), Certificats de Professionalitat (CP), etc.

En el fulletó adjunt trobareu més informació sobre les fases, el circuit de derivació i el perfil de l'alumnat POA.

PROGRAMA D'ADAPTACIÓ CURRICULAR. CURS 2021-2022

El Programa d’Adaptació Professional (PAC), forma part del Pla Educatiu d’Entorn de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat.

Està enfocat a evitar l’abandonament escolar i obrir expectatives de formació i qualificació posterior de joves amb especials dificultats d’aprenentatge. S’adapten a les possibilitats reals de cadascú, oferint la pràctica d’un ventall de tallers professionals que els ajuden a adquirir hàbits de treball, a millorar les seves habilitats socials i personals.


El projecte treballa amb 8 instituts de la ciutat, amb 10 alumnes per grup, amb un total de 80 alumnes: Institut Eduard Fontserè, Institut Torras i Bages, Institut Margarida Xirgu, Institut Rubió i Ors, Institut Eugeni d’Ors, Institut Europa, Institut Bellvitge, Institut Escola Gornal.

El grau d’aprofitament i no abandonament de l’alumnat que participa en el projecte es situa, al llarg dels cursos, entorn  del 90%.

 

OBJECTIUS DEL PROGRAMA

El projecte està enfocat a assolir el següent objectiu general:

 • Donar un suport educatiu i personal a adolescents que tenen dificultats per adaptar-se al ritme de l’Institut i per a construir un projecte educatiu i personal de futur. Es treballa per evitar el seu abandonament escolar, a través d’un acompanyament molt personalitzat i generant expectatives formatives i personals.

 

Aquest es concreta en dos objectius més específics relacionats amb:

 

 

Els hàbits i l'evolució personal

 • Assistir amb regularitat
 • Millorar la motivació envers l’estudi
 • Afavorir l’autonomia
 • Facilitar l’autoconeixement
 • Integrar l’esforç com una eina bàsica.
 • Interioritzar el procés com una eina bàsica.
 • Millorar les relacions personals i intergrupals.
   

La formació i la professió:

 • Conèixer diferents possibilitats formatives i laborals.
 • Conèixer diferents oficis.
 • Millorar el rendiment acadèmic a l’institut de referència.
   

 

 

 

ORGANITZACIÓ I DISSENY CURRICULAR

Els alumnes distribueixen la seva jornada lectiva entre l’Institut i El Llindar. A El Llindar hi assisteixen entre 8 i 11 hores a la setmana, a raó de dos o tres dies a la setmana. En aquest temps imparteixen diferents tallers professionalitzadors: ART, TÈXTIL, CUINA, FOTOGRAFIA, FUSTERIA, NOVES TECNOLOGIES, SERRALERIA, ELECTRICITAT, GARAGELAB, FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL.

 

Aquest programa es desenvolupa a través d’un conveni amb la Fundació El Llindar, i compta amb el suport econòmic de la Diputació de Barcelona.

 • Formació de persones adultes de L’Hospitalet
 • Prevenció
 • Consorci per a la Normalització lingüistica
 • D

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400