Ajuntament de L'Hospitalet

Neteja

Avís sobre "AFECTACIONS ALS SERVEIS DE NETEJA" per obres

 
A causa de les obres d’urbanització de carrers i de renovació d’asfalts i voreres que es fan la ciutat, es poden veure afectats els recorreguts habituals dels serveis de neteja viària i la informació dels plànols d'aquests serveis, que es poden consultar des del geoPortal de l'Espai Públic.

Als espais públics on es realitzen obres, es reforça el servei de neteja viària i, una vegada finalitzades, es procedeix a una actuació intensiva que inclou l’eliminació de grafits a les façanes dels immobles, les parets i el mobiliari urbà.

Serveis de neteja viària

La neteja viària de l'espai públic, incloent-hi voreres, zones pavimentades i asfaltades, es realitza mitjançant l'escombrat i el fregat, manual o amb l'ajuda de vehicles especialitzats, 7 dies a la setmana i en diferents torns: matí, tarda o nit.

Serveis de neteja amb aigua

Veure imatge de  Serveis de neteja amb aigua (nova finestra)
Són els treballs per a la neteja de l’espai públic mitjançant l’aigua amb l'ajuda de màquines i vehicles especialitzats.
Des d'aquí es poden consultar els recorreguts planificats de neteja amb aigua sobre el plànol de la ciutat.

Serveis d’escombrada manual

Veure imatge de  Serveis d’escombrada manual (nova finestra)
Són els treballs per a la neteja de l’espai públic mitjançant l’ús manual d'escombres i altres eines adients.
Des d'aquí es poden consultar els recorreguts planificats d'escombrada manual sobre el plànol de la ciutat.

Serveis d’escombrada mecanitzada

Veure imatge de  Serveis d’escombrada mecanitzada (nova finestra)
Són els treballs per a la neteja de l’espai públic mitjançant l’ús de màquines especialitzades amb l'eventual ajuda manual amb escombres i altres eines adients.
Des d'aquí es poden consultar els recorreguts planificats d'escombrada mecànica sobre el plànol de la ciutat.

Serveis de neteja del clavegueram

Veure imatge de  Serveis de neteja del clavegueram (nova finestra)
Són els treballs per a la neteja de la xarxa del clavegueram públic, incloent-hi els col·lectors principals, la xarxa secundària, els embornals i les reixes interceptores.
Dins d'aquests treballs, també es consideren la neteja de les fonts ornamentals i les actuacions puntuals d'emergència.

Net i Polit

Veure imatge de  Net i Polit (nova finestra)
Net i Polit és un serveid'intervenció integral en zones d'atenció preferent que, pel seu nivell d'ús i embrutiment, precisen d'una freqüència més continuada i intensiva de neteja.
També s'inclouen dins del Net i Polit la realització de certes tasques especialitzades amb la coordinació de diferents serveis municipals, com la neteja i elminació de males herbes dels parterres i escocells, el reompliment d'aquests últims, la neteja de grafits de les façanes, la neteja amb aigua calenta i sabó dels carrers,  fins i tot, per exemple, la reposició de pilones, el repàs de l'enllumenat o la senyalització per al trànsit.

Neteja de grafits

Veure imatge de  Neteja de grafits (nova finestra)
És un servei de eliminació de dibuixos, marques, firmes o altres escrits no autoritzats (grafits, tags, ...) de les parets d’edificis privats o d’espaispúblics.

Control i Inspeccions dels serveis

La prestació dels serveis de neteja està sotmesa a modificacions per circumstàncies puntuals i a un control i inspecció, que pot produir descomptes.

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400