Ajuntament de L'Hospitalet

Obres

Encara que aquest lloc està dedicat a l’Espai Públic, aquesta pàgina servirà com a punt d'entrada a la informació de les obres relacionades amb ell:
  • Bé relacionades directament (obres que s'executen en aquest espai).
  • Bé indirectament (obres que s'executen en espais privats però que tenen certa incidència, com per exemple, a causa de la instal·lació de bastides).
  • I tant les obres de promoció pública (obres de les administracions públiques).
  • Com les obres de promoció privada (obres de particulars).

Entre altres, exemples d'aquests casos són:
  • Les obres d’urbanització nova o de millora d’espais,.
  • Les activitats relacionades amb l’asfaltatge.
  • Les actuacions per a la millora de les xarxes d’enllumenat, semafòrica o de clavegueram, etcètera.
  • Les obres d’enderrocament.
  • Les obres de construccions de nous edificis i equipaments.
  • Les obres de rehabilitació de façanes.

Actualment, s'ofereix informació de les obres que s'estan exectuant ara mateix a l'Espai Públic, principalment de promoció publica, però també les de promoció privada. Properament, s'ampliarà aquesta oferta. 

Obres a l'espai públic

Són aquelles obres que s'executen directament a l'Espai Públic, destinades a la seva renovació o millora, incloent-hi tant les de promoció pública (amb inversió econòmica i promoció directa de l’Ajuntament de L’Hospitalet o altres administracions públiques), com les de promoció privada.

Des d'aquí es pot consutar la informació de les obres d'aquest tipus que actualment s'estan executant. També es pot consultar la informació de les afectacions als carrers.

Obres en edificis que afecten l'espai públic

Són aquelles obres que no s'executen directament a l'Espai Públic, però que l'afecten, habitualment destinades a la construcció, rehabilitació o millora d'edificis, tant públics com privats. Les obres tenen una certa afectació a l’espai públic, per ocupació d’aquest, encara que sigui temporalment (per exemple per l'ocupació amb bastides o contenidors per a la recollida de runes).

Des d'aquí es podrà consultar informació d'aquestes obres properament.

Perfil del contractant i Modificacions d'obres al 2017

Al Registre Públic de Contractes, accessible des de la seu electrònica municipal, es pot consultar la informació relacionada sobre els expedients de contractació relacionats amb les obres.
Afegim, a més, que durant 2017 no hi ha hagut modificacions, reformats i complementaris dels projectes d'obres més importants.

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400