Ajuntament de L'Hospitalet

Incidències

Veure imatge de Sol·licituds sobre incidències per al manteniment de l'Espai Públic (nova finestra)
L'Espai Públic és un element viu que es transforma. Està a les mans de tothom tenir-ne cura i col·laborar en el seu manteniment que desenvolupa l'Ajuntament de L'Hospitalet. Per poder fer-ho, s'ofereixen a la ciutadania diversos mètodes de comunicació de sol·licituds relacionades amb les incidències que hi tenen lloc.

Entre altres, l'app L'H Ben Fet que, des de febrer de 2021, permet enviar aquestes sol·licituds directament als departaments municipals encarregats del manteniment de l'espai públic. Aquesta app amplia la funcionalitat de l'anterior L'H Ben Net, que estava únicament dedicada a la comunicació de les incidències relacionades amb la neteja i recollida de residus.
 
A més, des del portal de Dades Obertes de l'Ajuntament es pot accedir a diverses pàgines que permeten descarregar informació de les realitzades des de 2016, per exemple, o informen de les sol·licituds que s'estan tramitant, en temps real, des de l'inici d'aquest any.

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400