Ajuntament de L'Hospitalet

Expedients

Veure imatge de Presentació d'Expedients (nova finestra)

L’Ordenança del Nomenclàtor regula el procediment per actualitzar el Nomenclàtor de carrers, el Nomenclàtor d’equipaments i la Llista de noms de reserva.

Des del cercador del nomenclàtor i des dels geoPortals municipals podeu cercar i trobar informació dels expedients relacionats amb els noms i la numeració dels carrers, com són els de modificació del Nomenclàtor de Carrers des de 2006, tant els que han estat aprovats definitivament, com els que estan en fase de tramitació i els que estan en fase d’exposició pública A més, hi podeu consultar els expedients de les propostes a la Comissió del Nomenclàtor i altres temes relacionats.

 

Expedients de Noms

Veure imatge de Expedients de Noms (nova finestra)

Aquests són els expedients que s’han portat o es portaran a l’òrgan  al Ple de l’Ajuntament, per a la seva aprovació si s’escau, en cas dels expedients de noms de carrers, o a la Junta de Govern Local, per a la seva ratificació, en cas dels expedients de noms d’equipaments municipals.

Des del cercador del nomenclàtor podeu cercar i trobar informació d’aquests tipus d’expedients.

Expedients de Números

Veure imatge de Expedients de Números (nova finestra)

Aquests són els expedients que s’han portat o es portaran a l’òrgan competent per a la seva aprovació (la tinència d’Alcaldia de l’àrea municipal amb competència de nomenclàtor) si s’escau, relacionats bé amb l’assignació de números de carrers per a espais amb nom però sense números, bé amb el canvi de números per a espais amb numeració prèvia.

Des del cercador del nomenclàtor podeu cercar i trobar informació d’aquests tipus d’expedients.
 

Expedients de Propostes a la Comissió del Nomenclàtor

Veure imatge de Expedients de Propostes a la Comissió del Nomenclàtor (nova finestra)

Aquests són els expedients que s’han portat o es portaran a la Comissió del Nomenclàtor (ENLLAÇ) per a la seva acceptació o rebuig. Poden ser expedients per a:

· Assignar nom a un carrer o un equipament existent o futur, sense nom previ.

· Canviar el nom previ d’un carrer o un equipament.

· Incloure a la Llista de noms de reserva un nom que prèviament no hi era i no forma part del Nomenclàtor de carrers.

Des del cercador del nomenclàtor podeu cercar i trobar informació d’aquests tipus d’expedients.

Expedients d'Acords de la Comissió del Nomenclàtor

Veure imatge de Expedients d'Acords de la Comissió del Nomenclàtor (nova finestra)

Aquests són els expedients corresponents a propostes relacionades amb noms de carrers que han estat prèviament portades a la Comissió del Nomenclàtor i que han estat acceptades.

Aquestes propostes acceptades es transformen en expedients d’Acords de la Comissió del Nomenclàtor, que s’han de portar als òrgans de participació ciutadana per copsar el seu interès respecte d’aquests acords. Una vegada copsat l’interès, els acords han de tornar a la Comissió del Nomenclàtor per transformar-los, eventualment, en expedients de Noms, tenint en compte el resultat de la participació.

Els acords corresponents a propostes relacionades amb noms d’equipaments, no es transformen en expedients d’Acords de la Comissió del Nomenclàtor, sinó que es transformen directament en expedients de Noms d’equipaments, que s’han de portar als òrgans competents per a la seva aprovació (la tinència d’Alcaldia de l’àrea municipal amb competència de nomenclàtor) i per a la seva ratificació (Junta de Govern Local).

Des del cercador del nomenclàtor podeu cercar i trobar informació d’aquests tipus d’expedients.
 

Expedients de Reunions de la Comissió del Nomenclàtor

Veure imatge de Expedients de Reunions de la Comissió del Nomenclàtor (nova finestra)

Aquests són els expedients corresponents a les reunions fetes de la Comissió del Nomenclàtor, des de la seva primera reunió després de l'aprovació de la vigent Ordenança del nomenclàtor.

Des del cercador del nomenclàtor podeu buscar i trobar informació d'aquests tipus d'expedients, amb les seves actes. També es pot trobar informació resumida des d'aquí.

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400