Ajuntament de L'Hospitalet

La comissió del nomenclàtor

Propostes

Veure imatge de Presentació de Propostes a la Comissió del Nomenclàtor (nova finestra)

Són sol·licituds que s’adrecen a la Comissió del Nomenclàtor per proposar l’assignació d’un nom a un espai o equipament municipal que no en tingui o per proposar el canvi d’un nom existent.

Tothom pot fer propostes, però tindran atenció preferent les realitzades per entitats ciutadanes, grups polítics municipals i col·lectius. Les propostes hauran d’estar degudament raonades i justificades.

Des del cercador del nomenclàtor podeu consultar els expedients històrics i actuals relacionats amb propostes a la Comissió del Nomenclàtor. A més, podeu trobar més informació sobre altres tipus d’expedients relacionats amb el nomenclàtor des d’aquí.

Com

Veure imatge de Com (nova finestra)

Des de la Seu Electrònica es pot accedir a la informació del tràmit Sol·licitud a la Comissió del Nomenclàtor. A més, s'hi pot realitzar la tramitació electrònica.

Tramitació de les propostes

Veure imatge de Tramitació de les propostes (nova finestra)

A l'Ordenança del Nomenclàtor s'informa de les propostes (art.4 i art.5) i del procediment per tractar-les (art.6 i art.7) fins que, eventualment, modifiquin el nomenclàtor vigent. A la imatge adjunta es representa el procediment.

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400