Ajuntament de L'Hospitalet

La comissió del nomenclàtor

Normativa

Veure imatge de Presentació de Normativa de la Comissió del Nomenclàtor (nova finestra)

La Comissió del Nomenclàtor es regeix per l’Ordenança del Nomenclàtor, de 2006, i la legislació de rang superior.

Durant 2021 s’ha iniciat el procediment administratiu per a la revisió de l’Ordenança i per a l’elaboració d’un reglament específic per al funcionament de la Comissió del Nomenclàtor ja que actualment no n’existeix cap.

Ordenança del Nomenclàtor

Veure imatge de Ordenança del Nomenclàtor (nova finestra)

L’Ordenança del Nomenclàtor és la normativa vigent que:

  • Regula la identificació dels carrers, places, passeigs, parcs i la resta d’espais d’ús públic de la ciutat i quin és el procediment per fer-ho.
  • Regula la numeració dels immobles situats en els mateixos per a la seva completa individualització i identificació i quin és el procediment per fer-ho.
  • I regula la Comissió del Nomenclàtor.

Llei 40/2015, d'1 d'octubre

Veure imatge de Llei 40/2015, d'1 d'octubre (nova finestra)

El funcionament intern de la Comissió del Nomenclàtor es regeix per allò disposat a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic; en concret, pels seus articles 15 a 18.

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400