Ajuntament de L'Hospitalet

La informació analògica

Informació territorial en paperVeure imatge de Presentació d'Informació Analògica (nova finestra)

La principal font d’informació territorial analògica que l’Ajuntament de L’Hospitalet posa a l’abast de tothom es troba a l’Arxiu Municipal. Des del seu portal es pot accedir a la informació de la documentació que s’hi conserva i conèixer els serveis que presta, per exemple el de consulta in situ. Cal esmentar les dues eines Inventari de l’Arxiu i Portal d’imatges, que, en molts casos, també permeten accedir i, fins i tot, descarregar alguns dels documents relacionats que han estat prèviament digitalitzats. Alguna de la informació que s’hi ofereix és de naturalesa territorial.

Altra informació territorial de caràcter analògic pot trobar-se als departaments municipals perquè els expedients relacionats encara no han passat a la custòdia de l’Arxiu o perquè formen part de documents de treball.

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400