Ajuntament de L'Hospitalet
Veure imatge de Presentació dels Noms (nova finestra)

Els noms amb què designem els espais públics i els equipaments municipals estan recollits al Nomenclàtor de Carrers, que compta amb 578 noms, i al Nomenclàtor d’Equipaments, que actualment està en elaboració. Però també cal considerar els 158 noms de la Llista de Noms de Reserva, dels quals, 48 ja han estat utilitzats i 5 estan pendents d’estudi per escollir-ne 3. Tot l’anterior, sense considerar els nombrosos noms antics que ja no s’utilitzen.

Des d’aquesta pàgina i des dels geoPortals municipals podeu cercar i trobar informació dels noms actuals i històrics dels carrers i, en el futur, dels noms dels equipaments. A més, des dels geoPortals, podeu conèixer la localització dels espais o equipaments que porten els noms trobats.

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400