Noms de carrers

imatge carrersVeure imatge de Noms de carrers (nova finestra)

El Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment el 27 de novembre de 2018 el text refós del Nomenclàtor de Carrers vigent actualment. L’aprovació inicial va esdevenir definitiva el 5 de març de 2019 i va suposar l’aprovació de 19 nous noms per a espais innominats fins aleshores, l’eliminació de 4 noms d’espais que ja no existien com a carrer, la correcció amb criteris d’adequació històrica o lingüística de 18 noms previs, i el canvi substancial de 8 noms per raons històriques o de realitat actual. El nomenclàtor resultant va passar dels 550 anteriors al 564 noms actuals.

Des d'aquí podeu trobar, en format PDF, tant el Nomenclàtor de Carrers vigent, com informació sobre la seva actualització des de 2006. I, des d'aquí, podeu trobar els noms vigents, en format XLSX.

Des del cercador del nomenclàtor i des dels geoPortals municipals podeu cercar i trobar informació dels noms actuals i històrics dels carrers. A més, des dels geoPortals, podeu conèixer la localització dels espais o equipaments que porten els noms trobats.

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400