Ajuntament de L'Hospitalet

Xarxa de conciliadores i conciliadors comunitaris

Qui som?

Xarxa de conciliadores i conciliadors

La Xarxa de conciliadores i conciliadors comunitaris està integrada per veïns i veïnes, activistes comunitaris, persones sensibilitzades per la prevenció i la conciliació en conflictes comunitaris. Per a ser integrants de la Xarxa, l’ajuntament ha ofert una formació homologada en mediació comunitària.

Pertànyer a la Xarxa implica millorar en els propis procediments en aquells àmbits i entitats als quals pertany cada membre, participar dels projectes comunitaris impulsats des de l’Àrea i col·laborar en totes aquelles accions en les que poden tenir un paper per a promoure la convivència.
La Xarxa es reuneix en quatre sessions plenàries a l’any.

Què fem?

Descripció del servei

És un projecte innovador consistent en generar una xarxa d’actors comunitaris formats en gestió de conflictes. La finalitat és disposar d’un grup nombrós de persones significatives de la comunitat per a la detecció i gestió de conflictes en els seus àmbits comunitaris de referència. A mitjà termini es poden coproduir part de les polítiques de convivència i seguretat establint complicitats i projectes compartits amb entitats i actors comunitaris, i entre ells.

Tipus de situacions o conflictes als quals dona resposta

Conflictes comunitaris, conflictes públics en un primer estadi i conflictes interns en entitats o serveis.
Estructura organitzativa

Durant la prova pilot que s’ha desenvolupat en el curs 2020-2021 s’han consolidat 10 conciliadors. El projecte consisteix en impulsar aquests cicles formatius de forma periòdica. Les persones que es formin com a conciliadores i conciliadors integraran la Xarxa, que s’anirà definint a partir de diferents actuacions de prevenció i sensibilització al voltant de la mediació i la gestió positiva de conflictes.

Els punts forts de l’equip

Projecte innovador que pretén capacitar a la mateixa ciutadania per convertir-la en una xarxa de prevenció, detecció i intervenció en casos de conflicte.

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400