Ajuntament de L'Hospitalet

Convivència i Civisme

Servei de civisme

El Servei de Civisme té com a finalitat difondre els valors i actituds cíviques entre la ciutadania, mitjançant accions i projectes que afavoreixen el coneixement i el compliment de l’Ordenança del civisme i la convivència.

El Servei de Civisme difon els recursos que l’Ajuntament posa a l’abast de la ciutadania en matèria de convivència i civisme, integrant entre els seus projectes un conjunt de tallers destinats a centre educatius o altres activitats dirigides a la ciutadania en general per promoure el civisme i la bona convivència.

Agents Cívics

La seva funció és educar en els valors del civisme, realitzant tasques que fomenten i promouen el civisme en l’espai públic.

Les principals funcions del servei d’agents cívics són les següents:

  • Vetllar pel bon ús dels espais públics amb la finalitat de garantir el gaudiment del conjunt de la ciutadania i fomentar una bona convivència.
  • Educar en els valors del civisme a través de la informació i sensibilització sobre l’Ordenança del civisme i la convivència.
  • Potenciar les bones pràctiques d’hàbits cívics en les relacions personals i en l’ús de bens comuns i dels serveis públics.
  • Detectar possibles incompliments de l’ordenança, informar sobre les conseqüències que se'n derivin i oferir alternatives al comportament observat pel ciutadà.
  • Realitzar accions preventives i/o suport a la ciutadania per fomentar el civisme i la convivència.
  • Fomentar el diàleg per a la resolució de conflictes.

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400