Ajuntament de L'Hospitalet

Estratègia anti-rumors

Qui som?

L’estratègia anti-rumors pretén identificar els rumors més presents a la població de L’Hospitalet i consisteix en un seguit d’accions dirigides als departaments municipals i a la ciutadania en general per promoure una visió positiva respecte a la diversitat cultural. Les actuacions s’orienten a partir dels principis d’igualtat, drets humans, ciutadania i promoció de la interacció entre les diferents identitats culturals.

Què fem?

Els objectius a complir amb l’estratègia anti-rumors a L’Hospitalet de Llobregat són:

  • Aconseguir una ciutat més inclusiva de tota la seva diversitat
  • Millorar la convivència i cohesió social de la ciutadania
  • Afavorir la interacció positiva entre persones diverses
  • Generar vincles per tal de treballar per a una ciutat on totes les persones se’n sentin part
  • Garantir la igualtat de drets i deures de tots els ciutadans i ciutadanes de L’Hospitalet.
  • Trencar estereotips i prejudicis al voltant de les diversitats.
  • Desmentir rumors falsos que posen en el punt de mira les diversitats com a causant de tots els problemes.
  • Co-educar en el reconeixement de la diversitat, el seu respecte i valor per la nostra societat

L’objectiu final de l’Estratègia Anti-rumors és desenvolupar en el futur una Xarxa Anti-rumors, que estarà dirigida per  la Secció de Convivència de  l’Ajuntament.

Aquesta xarxa d’agents per la convivència a la ciutat de l’Hospitalet buscarà lluitar contra els estereotips, els prejudicis i els falsos rumors que envolten la societat diversa en la qual vivim a diferents nivells: religiosa, funcional, sexual, psicoafectiva...

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400