Ajuntament de L'Hospitalet

Servei de mediació comunitària

El Servei de Mediació Comunitària té com a finalitat posar a disposició de la ciutadania eines i acompanyament per gestionar, d’una manera dialogada, els conflictes que afecten la seva convivència quotidiana.

A nivell preventiu promou espais de diàleg i/o de formació per afavorir el coneixement mutu entre les persones i la creació de vincles socials mitjançant projectes i accions comunitàries.

Les persones participen de la mediació de forma voluntària, en un clima de respecte mutu i amb la confiança que dona la confidencialitat de la informació que s’aporta i el rol imparcial del professional.

S’ atenen conflictes que afecten les relacions entre persones, en qualsevol dels següents àmbits:

  • Veïnal: sorolls, olors, aire condicionat, animals domèstics, humitats, etc.
  • Escolar: assetjament,  relació entre alumnes (siguin o no del mateix centre), relació entre famílies, relació entre el centre i les famílies.
  • Establiments: Sorolls, olors o altres molèsties procedents de comerços, locals, bars, restaurants, etc...
  • Teixit associatiu o relacions entre entitats.
  • Espai públic: serveis i equipaments municipals, ús de l’espai públic, places, etc...
  • Familiar: relacions generacionals, dificultats de comunicació amb els fills i filles, atenció a persones dependents, etc...

Mediació reparadora en sancions per incompliment de l’Ordenança de Convivència i Civisme.

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400