Ayuntamiento de L'Hospitalet

Consejo Educativo de L'Hospitalet

Renovació del Consell Educatiu de L'H

El Consell Educatiu de L'Hospitalet ha obert el procés per a la seva renovació al llarg d'aquest 2022.

 

El Consell Educatiu de L'Hospitalet és un òrgan de participació, consulta i debat dels diferents aspectes educatius de la nostra ciutat, per això, és important la mirada dels diferents agents representants de la comunitat educativa, amb l'objectiu de millorar, consolidar i impulsar l'educació a L'Hospitalet.

 

El Consell Educatiu té dues missions:

 • Fer el seguiment de la política educativa de la ciutat, participant activament i de forma més directa.
 • Recollir les opinions, propostes, inquietuds i suggeriments, per generar debat, construir opinió, i fer arribar la veu dels sectors implicats a les institucions en l'educació al municipi.

 

Què fa el Consell Educatiu de L'H?

 • Rep la informació relacionada amb l'educació a la ciutat (escolarització, iniciatives, programes educatius.....)
 • Sol·licita informació de temes relacionats amb l'educació o amb transcendència en l'educació.
 • Crea comissions per aprofundir en temàtiques d'interès
 • Fa seguiment de les actuacions impulsades per les administracions en matèria educativa.

 

Candidats a la renovació del Consell Educatiu

Famílies, alumnat, mestres de totes les etapes educatives dels centres educatius de L'Hospitalet, públics i concertats, que ja formin part del Consell Escolar del seu centre educatiu.

 

DATES CLAU

Notificació d'inici del procés a tots els centres educatius de L'Hospitalet 8 de febrer
Presentació de candidatures del 21 de febrer al 14 de març
Publicació de la llista definitiva de candidats i candidates 4 d'abril
Campanya electoral del 5 al 22 d'abril
Eleccions a cada Consell Escolar de Centre del 25 d'abril al 5 de maig

 

 

Ver imagen de Consejo Educativo de L'Hospitalet (nueva ventana)

El Consejo Educativo de L'Hospitalet es el órgano de consulta y participación de los sectores afectados de la enseñanza no universitaria del ámbito municipal.

El Reglamento del Consejo Educativo de L'Hospitalet fue aprobado definitvament para el Ayuntamiento en sessio plenaria el 13 de diciembre de 2011, y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB) el 24 de enero de 2012.

Este Consejo es también el órgano encargado de hacer el seguimiento y la evaluación por parte de la ciudadanía y de la Comunidad Educativa del Pacto local para la educación de L'Hospitalet .
 

Días de libre disposición. Curso 2019-2020

Recomendación del Consejo Educativo reunido el 9 de abril
La Orden EDU/56/2019 de 26 de marzo para la cual se establece el calendario del curso 2019/20 para los centros educativos no universitarios de Cataluña prevé que los centros pueden establecer tres días festivos de libre disposición, que se tienen que distribuir equitativamente entre los tres trimestres.

El Orden también prevé que los consejos escolares municipales fijen los días que convendría que adoptaran todos los centros del mismo municipio.

En cumplido de la normativa, y de acuerdo con la recomendación del Consejo Educativo de L'Hospitalet reunido el pasado 9 de abril, se proponen los siguientes días de libre disposición por el curso 2019-2020:
 • 1º trimestre: 4 de noviembre de 2019
 • 2º trimestre: 24 de febrero de 2020
 • 3º trimestre: 29 de mayo de 2020

Órgano de Seguimiento del Pacto Local por la educación de L'Hospitalet

texto aquí

Directorio

 • Red de Jardines de Infancia Municipales del Hospitalet
 • Pacto local por la Educación
 • Red de Jardines de Infancia Municipales del Hospitalet
 • Prevenció
 • Consorcio para la Normalización linguística
 • D

Ayuntamiento de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400