Consell Educatiu de L'Hospitalet

El Consell Educatiu de L’Hospitalet és l’òrgan de consulta i participació dels sectors afectats de l’ensenyament no universitari de l’àmbit municipal.

El Reglament del Consell Educatiu de L'Hospitalet va ser aprovat definitvament per l'Ajuntament en sessio plenària el 13 de desembre de 2011, i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) el 24 de gener de 2012. 

El Consell Educatiu de l'H recomana els Dies de lliure disposició. Curs 2019-2020L’Ordre EDU/56/2019 de 26 de març
per la qual s’estableix el calendari del curs 2019/20 per als centres educatius no universitaris de Catalunya preveu que els centres poden establir tres dies festius de lliure disposició, que s’han de distribuir equitativament entre els tres trimestres.

L’Ordre també preveu que els consells escolars municipals fixin els dies que convindria que adoptessin tots els centres del mateix municipi.

En compliment de la normativa, i d'acord amb la recomanació del Consell Educatiu de l'Hospitalet reunit el passat 9 d'abril, es proposen els següents dies de lliure disposició pel curs 2019-2020:
 
  • 1er trimestre: 4 de novembre de 2019
  • 2n trimestre: 24 de febrer de 2020
  • 3er trimestre: 29 de maig de 2020

Òrgan de Seguiment del Pacte Local per l'educació de L'Hospitalet

El Consell Educatiu és l’òrgan encarregat de fer el seguiment i l’avaluació per part de la ciutadania i de la Comunitat Educativa del Pacte local per a l’educació de L’Hospitalet.

Directori

  • Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet
  • Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet
  • Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet
  • Pacte educació
  • Prevenció
  • Consorci per a la Normalització lingüistica
  • D

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400