Consell Nois i Noies

El Consell de Nois i Noies és un projecte de participació ciutadana a través de la implicació dels nois i noies en temes d'interès ciutadà. Cada curs escolar, un centenar de nois i noies entre 10 i 16 anys estudien i discuteixen sobre temes d'àmbit ciutadà que els preocupen i els interessen, i fan propostes per millorar la ciutat que després posen a disposició del Govern Municipal.

Amb una dinàmica de funcionament que s'ha anat consolidant al llarg de més de 10 anys d'experiència, i en el marc de la Carta de Ciutats Educadores, la ciutat és entesa d'aquesta manera com a agent i espai educador que es transforma i millora a través de l'educació, i es beneficia de la seva capacitat d'escoltar l'opinió i el punt de vista dels nois i les noies.

El projecte està basat en la metodologia d'Aprenentatge Servei (APS), i és col·laboratiu amb serveis municipals i entitats de la Ciutat.

El Consell de Nois i Noies contribueix al desenvolupament de les línies estratègiques "Mitjans de comunicació i educació", "Ús de l'espai urbà", i "Participació activa i associacionisme" del Projecte Educatiu de Ciutat.

Així mateix, la cura del medi ambient i la qualitat de vida de la ciutat són elements transversals que es troben a les accions que es porten a terme, i a més, el curs 2020-2021 el projecte ha incorporat en els seus eixos de treball el desenvolupament de l'Agenda 2030 impulsada per les Nacions Unides, i el seus 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

A l'hora d'organitzar el funcionament del Consell, els grups de treball es constittueixen per criteris de proximitat geogràfica i equilibri numèric.

 

Encàrrecs al Consell de Nois i Noies pel curs 2021-2022

Els encàrrecs que l’alcaldessa ha fet als consellers i a les conselleres de primària per a aquest curs són els següents:


1. Dinamització de la Bústia del Consell de Nois i Noies. Els consellers i conselleres traslladen les propostes i qüestions que plantegen els seus companys i companyes a les regidories de districte. Posteriorment comparteixen amb la resta d’estudiants el diàleg amb els representants municipals. Aquest projecte forma part de l’activitat ordinària del Consell.

2. Col·laboració amb l’Àrea Municipal d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat. Coneixeran i estudiaran els refugis climàtics de la ciutat per tal de col·laborar en la proposta i disseny de nous espais. També impulsaran i dissenyaran una campanya comunicativa per donar a conèixer els refugis climàtics entre la població.

Pel que fa a l’alumnat de secundària, l’encàrrec se centra en les propostes d’actuació


1. Grup d’espai públic. Col·laboraran en la mesura dels índexs de contaminació a la ciutat i establiran relació amb la Taula pel Canvi Climàtic de la ciutat.

2. Grup d’educomunicació. Coneixeran la funció i las tasques dels agents cívics en l’ordenació dels usos de l’espai públic i la promoció del civisme a la ciutat. Col·laboraran amb ells i ajudaran a la difusió i promoció d’actituds cíviques a través d’una campanya audiovisual.
 

3. Grup d’oci i temps lliure. Estudiaran i analitzaran el que fan els adolescents en el seu temps lliure, fent propostes d’oci alternatiu i espais de cogestió i autoorganització jove a la ciutat a través del programa de ràdio trimestral: Veus de L’Hospitalet.

Per aquest curs 2021-2022 continua el Gabinet de Comunicació treballant els mateixos objectius que el curs passat.

Notícies

 • 14/12/2021

  Constituït el Consell de Nois i Noies 2021-2022

  El Consell està integrat per 55 alumnes de primària i 47 de secundària

  El 26 d'octubre de 2021 es va constituir el Consell de Nois i Noies de primària i secundària de L’Hospitalet per al curs 2021-2022, en un acte presidit per l’alcaldessa de la ciutat, Núria Marín, el tinent d'alcaldia de l'Àrea d’Educació, Innovació i Cultura, David Quirós, i la regidora delegada d’Educació, Iman Aisa. A l’acte hi han assistit també les direccions dels centres, el professorat i familiars dels nois i de les noies. El Consell ha recuperat aquest curs la presencialitat de les reunions després que la pandèmia obligués el curs passat a fer-les de manera telemàtica.

 • 14/12/2021

  A prop de 83 consellers i conselleres del Consell de Nois i Noies van participar durant el curs 2020-2021

  El Consell de Nois i Noies durant el curs 20-21  va continuar amb la seva activitat, malgrat la situació provocada per la Covid-19, amb una participació de 14 centres de primària amb 40 consellers i conselleres i 18 centres de secundària amb 43 consellers i conselleres.
   

 • 02/11/2017

  Es constitueix el Consell de Nois i Noies de primària i secundària 2017-2018  

  L’integren 132 alumnes de primària i de secundària de centres públics i concertats de la ciutat

  Avui s’ha constituït el Consell de Nois i Noies de primària i secundària de L’Hospitalet per al curs 2017-2018, en un acte celebrat al Saló de Plens de l’Ajuntament.

  El CNiN és un òrgan participatiu format aquest curs per 132 alumnes de 17 centres de primària i 19 centres de secundària escollits entre l’alumnat dels centres educatius públics i concertats de la ciutat. Enguany s’incorporen al Consell 41 nous consellers i conselleres de primària i 36 de secundària. • Consell
  27/10/2015

  El nou Consell de Nois i Noies, s'ha constituït al saló de plens de l'Ajuntament    El nou Consell de Nois i Noies per al curs 2015-2016 s'ha constituït al saló de plens de l'Ajuntament. L'alcaldessa els ha fet els encàrrecs que hauran de desenvolupar durant el curs els 98 consellers de primària i secundària.
  El Consell de Nois i Noies és un projecte participatiu, que té com a objectiu formar ciutadans i ciutadanes crítics i compromesos. El Consell és constituït per nois i noies de 10 a 16 anys elegits, a principi de curs, entre l’alumnat dels diferents centres de primària i secundària de la ciutat i compta amb la implicació dels tutors i de les famílies.
  Llegir més...
 • Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet
 • Pacte educació
 • Prevenció
 • Formació de persones adultes de L’Hospitalet
 • Consorci per a la Normalització lingüistica
 • D

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400