Ajuntament de L'Hospitalet

Telèfon d'incidències

El telèfon d’incidències de convivència i civisme és el servei que recull les incidències que es produeixen a la ciutat, en matèria de convivència i civisme. Ofereix una atenció individualitzada a la ciutadania i permet aprofundir en la problemàtica expressada a fi de derivar-la al departament que li donarà una resposta més adequada i àgil.
  • Qualsevol ciutadà o ciutadana pot trucar al telèfon 93 402 94 44 per exposar molèsties, actes incívics o qüestions que suposin dificultats en la convivència.
  • L’horari del servei d’atenció telefònica és de dilluns a divendres, de 9 del mati a 9 de la nit. Fora d’aquesta franja horària  i/o en dies festius, es pot deixat un missatge al contestador automàtic.
  • El TIC efectúa una anàlisi de la problemàtica o la incidència, identificant les necessitats i interessos del ciutadà/ana.
  • Una vegada s’ha valorat la incidència, s’assigna el cas a un dels serveis de la unitat o, si s’escau, es deriva a un altre servei municipal.

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400