Ajuntament de L'Hospitalet

Servei suport a les comunitats de veïns i veïnes

El Servei de Suport a les comunitats de veïns i veïnes ofereix suport a les comunitats veïnals amb dificultats d’organització i/o convivència. També assessora sobre drets i deures individuals i col·lectius en relació a l’escala, siguin propietaris o no, fonamentant-se en la normativa en matèria de règim de propietat horitzontal, accessibilitat, ordenances municipals i altres normes que afecten a les comunitats.

Aquest servei dota als veïns i veïnes d’eines i recursos per a que puguin millorar el funcionament de les comunitats i la gestió dels conflictes interns. Entre d’altres accions, el servei promou la participació de les persones en l’organització de la comunitat, facilita el debat i diàleg entre el veïnat i orienta en matèria de gestió interna.

Els temes més freqüents són:

  • Convivència: us d’espais comuns, neteja i cura de l’escala, portes d’accés, conductes incíviques,...
  • Accessibilitat: supressió de barreres arquitectòniques, instal·lació de rampes, instal·lació d’ascensors,...
  • Funcionament de la comunitat: organització de reunions, juntes de propietaris/es, canvi de presidència, documentació bàsica de les comunitats,...
  • Drets i deures de propietaris/es, veïns/es i llogaters/es: cura de l’escala, pagament de quotes i vesses...

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400