Ajuntament de L'Hospitalet

Servei de convivència i civisme de la guàrdia urbana

El Servei de convivència i civisme de la Guàrdia Urbana és una unitat especialitzada que efectua el seguiment de les problemàtiques vinculades a l’incompliment de les ordenances i normatives sobre convivència i/o civisme.

Ofereix una resposta personalitzada i ràpida a les demandes ciutadanes, mantenint la confidencialitat i la discrecionalitat ja que és una unitat no uniformada. El seu horari és flexible, adaptant-se a les situacions concretes i a les necessitats dels ciutadans i ciutadanes.

Aquest servei vetlla pel compliment de la normativa de convivència i civisme en diferents àmbits d’actuació, fent ús dels diferents instruments que les ordenances contemplen i promovent la resolució de les problemàtiques que s’indiquen a continuació:

  • Establiments de pública concurrència: aforaments, incompliments de l’horari, comprovació dels nivells acústics, activitats no permeses, etc...
  • Comunitats de veïns i veïnes: sorolls, insalubritat, tinença d’animals, ocupacions il·legals, etc... També, assessorament en relació a l’ordenança de civisme i convivència en aquestes comunitats.
  • Espais públics: parcs infantils, zones d’esbarjo de gossos, neteja, sorolls a la via pública, etc...

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400