Ajuntament de L'Hospitalet

Residus

Serveis de recollida de residus

Veure imatge de  Serveis de recollida de residus (nova finestra)
La recollida de residus dipositats en els contenidors distribuïts per l'espai públic de tota la ciutat es realitza en diferents torns al llarg del dia i al llarg de la setmana:
  • Els residus orgànics, dels contenidors marrons, es recullen cada nit dels 7 dies de la setmana.
  • Els contenidors de rebuig, de color gris, també es recullen al llarg del dia.
  • El vidre, dels contenidors verds, sempre es recull de dia.
  • Els contenidors de paper i d'envasos, habitualment també de dia.


Però l’Ajuntament de L’Hospitalet presta altres serveis relacionats amb la recollida de residus, com la neteja dels contenidors o la retirada de mobles i altres estris vells a domicili, fins i tot els residus dipositats en llocs de l’espai públic sense autorització per incivisme. Fins i tot, ofereix la Deixalleria municipal o les Deixalleries Mòbils per apropar el reciclatge a la ciutadania.

Entre altres coses, des d’aquesta pàgina s'ofereix informació per saber:

Recollida selectiva

Veure imatge de  Recollida selectiva (nova finestra)
Són els treballs per a la recollida de contenidors VERDS (vidre), GROCS (envasos lleugers, brics, llaunes, ...), BLAUS (paper) i MARRONS (orgànica).
Clicant sobre cada color anterior es pot consultar la localització dels contenidors seleccionats sobre el plànol de la ciutat.

Recollida del rebuig

Veure imatge de  Recollida del rebuig (nova finestra)
Són els treballs per a la recollida de contenidors GRISOS (rebuig o resta), que serveixen per a depositar la resta d'escombraries no incloses en els altres contenidors.
Clicant sobre el color anterior es pot consultar la localització dels contenidors seleccionats sobre el plànol de la ciutat.

Neteja de contenidors

Són els treballs per a la neteja manual dels contenidors de recollida d'escombraries d'eines i apareills especialitzats.

Servei de recollida de mobles i estris vells

Veure imatge de Servei de recollida de mobles i estris vells (nova finestra)

És el servei de recollida tant de mobles com d'altres estris vells o electrodomèstics. No es poden deixar runes, sanitaris ni escombraries.
Des d'aquest formulari es pot sol·licitar aquest servei per al dia que més convingui al peticionari.

Deixalleria i deixalleries mòbils

Veure imatge de Deixalleria i deixalleries mòbils (nova finestra)

Les Deixalleries són instal.lacions de recepció selectiva de residus municipals, orientades a residus especials en petites quantitats (p.e. pintures, dissolvents, bateries...), residus voluminosos (p.e. mobles, electrodomèstics...), vegetals, runes, així com altres fraccions que es poden recollir selectivament i aprofitar.
La Deixalleria Municipal està situada al carrer d'Arquimedes, 1.

Les Deixalleries mòbils son equipaments que permeten apropar el reciclatge a la ciutadania i que recorren la ciutat i es localitzen en llocs prefixats amb les regidories dels districtes d'acord amb una planificació temporal. S'hi poden depositar radiografies, pintures, sabates, bateries, dissolvents, esprais, olis (fins a 5 litres), teixits, tóners, etc.
La localització i els horaris de ls Deixalleries Mòbils Municipals es poden consultar aquí (properament es podrà consultar aquesta informació sobre el plànol de la cuitat).

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400