La comissió del nomenclàtor

Sessions

Veure imatge de Presentació de Sessions (nova finestra)

Les reunions de la Comissió del Nomenclàtor de la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat al llarg dels anys són les que s'enumeren més avall, agrupades per períodes i amb les actes relacionades.

A més des del cercador del nomenclàtor podeu buscar i trobar informació dels expedients associats a les reunions, agrupats per anys.

Període VII (2019 - ...)

Veure imatge de Període VII (2019 - ...) (nova finestra)

Reunions celebrades des del nomenament de la nova composició de la Comissió del Nomenclàtor (16-12-2019), després de les eleccions municipals de 26 de maig de 2019, fins a l'actualitat:

Reunió del 4 de novembre de 2021

 • Es va acceptar elevar a Ple els acords portats al Consell del Districte I del 13/10/2021.
 • Es va presentar als membres de la Comissió el Llibre del Nomenclàtor, incloent-hi la versió digital.
 • Es van tractar 2 propostes: una resta pendent de més informació per part del sol·licitant, l'altra es va acordar contestar-la amb acceptació i noves indicacions.
 • Es va informar de l'inici previ dels treballs per a la revisió de l'Ordenança i un nou Reglament per part del grup d'estudi.
 • Es va informar dels treballs per aconseguir un nomenclàtor d'equipaments.

Reunió del 13 de maig de 2021

 • Es va acceptar la proposta d’anomenar el Poliesportiu Municipal del Centre com a Marcel·lí Maneja, relacionada amb una petició de diverses entitats esportives del món del basquetbol.
 • Es van designar els membres per al grup d’estudi per revisar l’Ordenança i crear un Reglament.
 • Es va informar de l’estat del Llibre del Nomenclàtor, en impremta, i dels passos següents per a la seva presentació i publicació al web municipal.
 • El Centre per a la Normalització Lingüística va informar de la col·laboració amb Televisió de L’Hospitalet per a la realització de mini-programes informatius sobre els barris de la ciutat.

Reunió del 25 de març de 2021

 • Es van simplificar les propostes múltiples acordades durant la reunió del 21/10/2020, per transformar una en una proposta única (jardins de Jaume Huguet) i les altres, en propostes amb tres noms de dona per a cada espai (Maria Miret, Dolors Monserdà i Simone Weil, per al primer, i Rosa Crexells, Maria Mercè Marçal i Virginia Wolf, per al segon).
 • Es va explicar el procediment de participació ciutadana per continuar.
 • Es va acordar crear un grup d’estudi per revisar l’Ordenança i crear un Reglament.

Reunió del 21 d’octubre de 2020

 • Es va constituir la renovada Comissió del Nomenclàtor.
 • Es va presentar la memòria dels treballs realitzats durant les fases anteriors (2016-2020).
 • Es va acceptar la proposta d’anomenar l’edifici dels Mitjans de Comunicació com a Francesc Casbas, relacionada amb una moció de Ple i una petició de la seva plantilla.
 • Es va acordar crear un grup de treball per elaborar un Nomenclàtor d’Equipaments.
 • Es van acceptar diverses propostes úniques i múltiples per anomenar espais innominats existents o pendent de desenvolupament. Les propostes úniques: plaça d’Alpi, jardins de les Oliveres, jardins dels Til·lers, passeig de Can Buxeres, carrer dels Jocs Olímpics, carrer de Sant Mateu i parc de Can Rigal.
 • Es va recordar l’acord de revisar l’Ordenança i crear un Reglament.
 • Es va acceptar la proposta d’anomenar en el futur un equipament cultural del districte III com a José María García-Calvillo, sense especificar quin.

Període VI (2018 - 2019)

Veure imatge de Període VI (2018 - 2019) (nova finestra)

Des del canvi de la composició de la Comissió del Nomenclàtor del 15 de març de 2018 fins a  l'última reunió abans de les eleccions de 2019. Les reunions celebrades són les següents:

Període V (2015 - 2018)

Veure imatge de Període V (2015 - 2018) (nova finestra)

Des de les eleccions municipals de 24 de maig de 2015 fins al canvi de la composició de la Comissió del Nomenclàtor (15 de març de 2018). Les reunions celebrades són les següents:

 • Reunió del 29/01/2018 (no quorum, revisió del nomenclàtor realitzat)
 • Reunió del 21/11/2017 (no quòrum)
 • Reunió del 19/12/2016 (constitució nova comissió)

Període IV (2011 - 2015)

Veure imatge de Període IV (2011 - 2015) (nova finestra)

Des de les eleccions municipals de 22 de maig de 2011 fins a les eleccions municipals del 24 de maig de 2015. Les reunions celebrades són les següents:

Període III (2007 - 2011)

Veure imatge de Període III (2007 - 2011) (nova finestra)

Des de les eleccions municipals del 27 de maig de 2007 fins a les eleccions municipals del 22 de maig de 2011. Les reunions celebrades són les següents:

Període II (2006-2007)

Veure imatge de Període II (2006-2007) (nova finestra)

Reunions celebrades des de l’aprovació definitiva de l’Ordenança del Nomenclàtor, el 26 de juliol de 2006, fins a les eleccions municipals del 27 de maig de 2007:

Període I (1996-2006)

Veure imatge de Període I (1996-2006) (nova finestra)

De les reunions celebrades des de la creació de la Comissió del Nomenclàtor, el 29 de març de 1996, fins a l’aprovació de l’Ordenança del Nomenclàtor, el 26 de juliol de 2006, cal destacar les que van tenir com a finalitat tractar els treballs relacionats amb l’aprovació de refós del nomenclàtor i l’Ordenança.

Durant aquest període es van realitzar diverses tasques, algunes de les quals per part de grups d'estudis, que indicaven la necessitat de la revisió completa del nomenclàtor anterior a 2006.

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400