Ajuntament de L'Hospitalet

Neteja

Serveis de neteja viària

La neteja viària de l'espai públic, incloent-hi voreres, zones pavimentades i asfaltades, es realitza mitjançant l'escombrat i el fregat, manual o amb l'ajuda de vehicles especialitzats, 7 dies a la setmana i en diferents torns: matí, tarda o nit.

Serveis de neteja amb aigua

Veure imatge de  Serveis de neteja amb aigua (nova finestra)
Són els treballs per a la neteja de l’espai públic mitjançant l’aigua amb l'ajuda de màquines i vehicles especialitzats.
Des d'aquí es poden consultar els recorreguts planificats de neteja amb aigua sobre el plànol de la ciutat.

Serveis d’escombrada manual

Veure imatge de  Serveis d’escombrada manual (nova finestra)
Són els treballs per a la neteja de l’espai públic mitjançant l’ús manual d'escombres i altres eines adients.
Des d'aquí es poden consultar els recorreguts planificats d'escombrada manual sobre el plànol de la ciutat.

Serveis d’escombrada mecanitzada

Veure imatge de  Serveis d’escombrada mecanitzada (nova finestra)
Són els treballs per a la neteja de l’espai públic mitjançant l’ús de màquines especialitzades amb l'eventual ajuda manual amb escombres i altres eines adients.
Des d'aquí es poden consultar els recorreguts planificats d'escombrada mecànica sobre el plànol de la ciutat.

Serveis de neteja del clavegueram

Veure imatge de  Serveis de neteja del clavegueram (nova finestra)
Són els treballs per a la neteja de la xarxa del clavegueram públic, incloent-hi els col·lectors principals, la xarxa secundària, els embornals i les reixes interceptores.
Dins d'aquests treballs, també es consideren la neteja de les fonts ornamentals i les actuacions puntuals d'emergència.

Net i Polit

Veure imatge de  Net i Polit (nova finestra)
Net i Polit és un serveid'intervenció integral en zones d'atenció preferent que, pel seu nivell d'ús i embrutiment, precisen d'una freqüència més continuada i intensiva de neteja.
També s'inclouen dins del Net i Polit la realització de certes tasques especialitzades amb la coordinació de diferents serveis municipals, com la neteja i elminació de males herbes dels parterres i escocells, el reompliment d'aquests últims, la neteja de grafits de les façanes, la neteja amb aigua calenta i sabó dels carrers,  fins i tot, per exemple, la reposició de pilones, el repàs de l'enllumenat o la senyalització per al trànsit.

Neteja de grafits

Veure imatge de  Neteja de grafits (nova finestra)
És un servei de eliminació de dibuixos, marques, firmes o altres escrits no autoritzats (grafits, tags, ...) de les parets d’edificis privats o d’espaispúblics.
Ajuntament de L'Hospitalet
Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400