Ajuntament de L'Hospitalet

Protecció animal

El Negociat de Protecció dels Animals desenvolupa les actuacions relatives a la protecció dels animals, especialment els animals de companyia, tenint especial cura per garantir el benestar animal i la tinença responsable; la convivència entre persones i animals i el foment de l’adopció. També gestiona l’establiment i manteniment de colònies controlades de gats de carrer, seguint el protocol CER (Captura, Esterilització i Retorn), retornant els animals al punt d’origen, mirant d’integrar-los adequadament a la realitat urbana.

La nostra missió és portar a terme actuacions per gestionar el risc per a la salut derivat dels animals de companyia, contribuir a millorar el benestar dels animals, la convivència i protegir la salut pública.
Ajuntament de L'Hospitalet
Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400