Qui som?

El Servei de Salut dirigeix i gestiona els equips de salut pública municipal. S’encarrega de vetllar per la salut de les persones residents i visitants de la ciutat de L’Hospitalet, així com de mantenir i millorar els paràmetres de salubritat d’aquesta.

Desenvolupa per tant polítiques que promocionen un conjunt d’actuacions i prestacions destinades a promoure els hàbits de vida saludable en el marc de Salut 2030 de l’OMS. L’objectiu és millorar la salut de la comunitat i la seguretat de la població fent ús de les competències municipals i de les tasques que se’n derivin de l’exercici de: la protecció i la promoció de la salut, la prevenció de la malaltia i dels seus factors de risc i l’autoritat sanitària de la ciutat.

En compliment del Pla d’Actuació Municipal i del Pla Municipal de Salut 2016-2019 el Servei de Salut és competent en tant a:
 • Pacte en defensa d’una salut pública de qualitat.
 • Desenvolupament de programes de promoció de la salut i prevenció de la malaltia dirigit a tota la població al llarg de la seva vida.
 • Servei de vigilància i control de la salut ambiental i la seguretat alimentària dirigit a disminuir els riscos per a la salut pública.
 • Com de les funcions i de les actuacions de les competències que atorga la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de Salut Pública:
  • La vigilància de la salut pública.
  • La promoció de la salut i la prevenció de la malaltia.
  • La protecció de la salut i la seguretat alimentària.
  • La promoció dels factors de protecció i la prevenció enfront de les substàncies que poden generar abús, dependència i altres addiccions.
  • La promoció de la salut mental, afectiva, sexual i reproductiva.
  • La promoció de l’activitat física i l’alimentació saludable.

Directori

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400