Laboratori

El Negociat de Laboratori municipal dóna resposta a les necessitats analítiques del Servei de Salut i suport a diferents programes de control d’altres departaments de l’Ajuntament, d’altres administracions, així com de la ciutadania. Per tant, té un vessant de control pròpia de l’activitat analítica i una altra complementària de la gestió del risc per a la salut principalment derivat dels aliments i  dels agents ambientals.

A fi d’oferir un millor servei el Laboratori té implantat, des de l’any 1998, un sistema de gestió de qualitat conforme als requisits de la norma ISO 9001-2015, i és:

  • Laboratori autoritzat per la Direcció General de Salut Pública de la Generalitat, amb el número de registre R5-069-95.
  • Laboratori inscrit amb el Nombre 298 com “Reconegut en el Registre de Laboratoris Agroalimentaris de Catalunya. Generalitat de Catalunya, Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural”.
Els serveis analítics que ofereix el Laboratori de Salut Pública són una eina important en la protecció de la salut, ja que permeten identificar i quantificar de forma objectiva el risc químic, microbiològic i físic present en els aliments, l’aigua, el medi ambient i els productes de consum.

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400