Unitat social

La Unitat Social és referent per temes socials dins els serveis de salut oferint assessorament, suport i coordinació, a la resta de professionals del servei. Realitza un diagnòstic sociosanitari en relació als problemes d’insalubritat greu i d’exclusió social, visites d’inspecció, acompanyaments... Elabora plans de treball i derivacions als serveis corresponents, segons les necessitats de les persones.

Atendre problemàtiques de salut pública amb risc psicosocial i/o personal associades als casos d’insalubritat greu i exclusió social que han de tractar-se des d’una visió globalitzadora, interdisciplinar i participativa amb les persones usuàries, on s’interrelacionen en l’àmbit individual, psico-socio-sanitari i comunitari; donat que en la majoria de casos també afecten tercers: veïnes i veïns, familiars, entorn... ocasionant importants problemes i/o conflictes de convivència i cohesió social.
Entre d’altres temes, des d’aquí pots conèixer:

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400