Salut ambiental

El Negociat de Salut Ambiental desenvolupa la vigilància de la salut pública dins l’àmbit de la sanitat ambiental, per tal de controlar els agents físics, químics i biològics relacionats i per tant minimitzar els riscos per a la salut.

La nostra missió és la de portar a terme la vigilància i el control del risc derivat de l’aire, aigua i dels aspectes ambientals que puguin repercutir en la salut de les persones, mitjançant les inspeccions, mesures i realització d’anàlisi sempre amb l’objectiu de minimitzar els riscos i protegir la salut pública.

Aquesta tasca la desenvolupa la Unitat de Salut Ambiental i Laboratori que té implantat des de l’any 1998, un sistema de gestió de qualitat fonamentat  en els requisits de la norma UNE-EN-ISO 9001:2015.

Els serveis que es presten des del Negociat de Salut Ambiental són:
 
 • Vigilància i control de:
  • Aigües de consum humà
  • Abocaments d’aigües residuals industrials
  • Aigües lúdiques en poliesportius
  • Instal•lacions de risc de Legionel•la
  • Mesurament de soroll entre veïnatge
  • Risc sanitari en habitatges i indrets no habitats
  • Qualitat de l’aire
 • Lluita integrada contra plagues urbanes (rosegadors, insectes, mosquits, etc.), i control d’aus peridomèstiques (coloms, etc.)
 • Mapa de Capacitat Acústica i Mapa Estratègic de Soroll.

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400