Tatuatges

Des de ben antic, l’home i la dona han decorat el seu cos amb la introducció de diversos objectes en les parts visibles del cos o amb la inserció de pigments sota la pell. En les societats occidentals, aquestes pràctiques continuen estant presents i la seva funció social i cultural és en molts casos força similar a la que observem en societats més primitives. En els darrers anys, però, la pràctica de la decoració corporal s’ha estès, ha sortit de l’àmbit restringit de certs grups i s’ha convertit en una moda.

Els pírcings i els tatuatges tenen en comú que trenquen la barrera de protecció natural del cos humà, formada per la pell i les mucoses, el que pot comportar l’aparició d’infeccions i la transmissió de diferents malalties. Per aquest motiu i donat el risc sanitari que presenten aquest tipus de pràctiques, l’Ajuntament desenvolupa un Programa de Vigilància i Control dels Establiments que realitzen pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing. La finalitat d’aquest programa és vetllar per la seguretat de les pràctiques realitzades en?compliment a l’article 52.e de la Llei 18/2009 de Salut Pública que estableix la gestió del risc per a la salut en les activitats de tatuatge, pírcing i micropigmentació com un dels serveis mínims que han de prestar els ens locals en matèria de salut pública.

El programa municipal es planteja un doble objectiu, en primer lloc inspeccionar i realitzar l’informe corresponent de tots aquells establiments que sol·liciten l’Autorització Sanitària de Funcionament (requisit obligatori previ al funcionament), i en segon lloc realitzar una inspecció anual en cada un dels locals.

 

Distintiu d'establiment autoritzat Veure imatge de Campanya "Tatuar-se a LH és segur" (nova finestra)

Cerca el distintiu d'establiment autoritzat abans de tatuar-te

Abans de tatuar-te, comprova que l'establiment disposa del distintiu municipal conforme és autoritzat i inspeccionat anualment o consulta el llistat d'establiments:

 

Entre d’altres temes, des d’aquí pots conèixer:

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400