Ajuntament de L'Hospitalet

Salut ambiental

El Negociat de Salut Ambiental desenvolupa la vigilància de la salut pública dins l’àmbit de la sanitat ambiental, per tal de controlar els agents físics, químics i biològics relacionats i per tant minimitzar els riscos per a la salut.

La nostra missió és la de portar a terme la vigilància i el control del risc derivat de l’aire, aigua i dels aspectes ambientals que puguin repercutir en la salut de les persones, mitjançant les inspeccions, mesures i realització d’anàlisi sempre amb l’objectiu de minimitzar els riscos i protegir la salut pública.

Aquesta tasca la desenvolupa la Unitat de Salut Ambiental i Laboratori que té implantat des de l’any 1998, un sistema de gestió de qualitat fonamentat  en els requisits de la norma UNE-EN-ISO 9001:2015.

Els serveis que es presten des del Negociat de Salut Ambiental són:
 
 • Vigilància i control de:
  • Aigües de consum humà
  • Abocaments d’aigües residuals industrials
  • Aigües lúdiques en poliesportius
  • Instal•lacions de risc de Legionel•la
  • Mesurament de soroll entre veïnatge
  • Risc sanitari en habitatges i indrets no habitats
  • Qualitat de l’aire
 • Lluita integrada contra plagues urbanes (rosegadors, insectes, mosquits, etc.), i control d’aus peridomèstiques (coloms, etc.)
 • Mapa de Capacitat Acústica i Mapa Estratègic de Soroll.
Ajuntament de L'Hospitalet
Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400