Ayuntamiento de L'Hospitalet

Programa de Inglés

Ver imagen de Programa d'Auxiliars de Conversa per a la Millora de la Llengua Anglesa dels alumnes de 4t d'ESO (nueva ventana)
El Programa d'auxiliars de conversa per a la millora de la Llengua Anglesa posa a disposició dels centres educatius de secundària auxiliars de conversa naidus que, amb coordinació amb el departament d'anglès del centre, reforcen les habilitats orals de l'alumnat.

El programa sorgeix de la iniciativa amb finançament municipal però es desenvolupa mitjançant un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat.

El programa s’emmarca en un dels objectius de ciutat del PAM 2015-2019: garantir els drets bàsics de les persones i els serveis municipals com a instruments d’equitat i cohesió social, i concretament en l’àmbit educatiu, desenvolupar accions encaminades a millorar les competències, la capacitació i les oportunitats d’èxit dels estudiants complementant els seus ensenyaments bàsics per tal d’avançar vers una societat del coneixement.

Els Objectius del Programa són:
 
 • Potenciar a través del programa d'auxiliars de conversa en llengua anglesa els resultats d'èxit en la graduació de l'ESO.
 • Millorar el nivell de les competències comunicatives i lingüístiques en llengua anglesa de l'alumnat que finalitza l'ESO.
 • Impulsar la continuïtat de l'aprenentatge de la llengua anglesa més enllà de l'ensenyament obligatori.
 • Facilitar suport lingüístic al professorat del centre en la seva funció docent.
 • Crear una xarxa d'intercanvi que reculli les bones pràctiques, en llengua anglesa, dels centres educatius i dels diferents equipaments municipals.
 • Donar resposta a les necessitats del mercat laboral, especialment en els àmbits emergents de la ciutat: hosteleria, restauració, sanitària i empreses innovadores, on el coneixement de l'anglès és fonamental.

 

Noticias

 • Red de Jardines de Infancia Municipales del Hospitalet
 • Pacto local por la Educación
 • Prevenció
 • Consorcio para la Normalización linguística
 • D
 • Institut Obert de Catalunya
Ayuntamiento de L'Hospitalet
Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400