Plan educativo de Entorno (PEE)

Ver imagen de Pla educatiu d'entorn (nueva ventana)
Se un proyecto de trabajo en red para fomentar la cohesión social, la educación intercultural, la igualdad de oportunidades y el uso de la lengua catalana. Se desarrolla territorialmente a cuatro zonas de la ciudad: en Collblanc-Torrassa, a la Florida, a Pubilla Casas-Can Serra y en el Gornal. Están financiados por el Ayuntamiento y la Generalitat y colaboran activamente entidades sociales y asociaciones, centros educativos y diversos servicios municipales.

Programas

Programa d'Orientació i Acompanyament (POA)

El Programa d'Orientació i Acompanyament (POA) es desenvolupa en el marc del Pla Educatiu d'Entorn de L'Hospitalet, i està orientat als joves que estan finalitzant els seus estudis de l'Educació Secundarìa Obligatòria, especialment a aquells que puguin estar en risc de no obtenir el graduat de l'ESO.

El programa del POA treballa sobre els següents objectius:

 • Orientar a aquells alumnat que es pugui trobar en risc de no obtenir el graduat de l'Educació Secundària (GES).
 • Acompanyar a aquests joves en el procés de transició cap a recursos de noves oportunitats.
 • Donar suport a l'acció tutorial d'orientació acadèmica.
 • Participar en les Comissions Socioeducatives per coordinar la intervenció socioeducativa amb els diferents agents.
 • Informar i donar suport a les famílies de l'alumnat derivat al POA

Actualment el programa POA que ofereix l'Ajuntament compta amb quatre orientadores que donen suport a l'orientació en els instituts públics i centres concertats de la ciutat.

 

 • Red de Jardines de Infancia Municipales del Hospitalet
 • Pacto local por la Educación
 • Prevenció
 • Red de Jardines de Infancia Municipales del Hospitalet
 • Consorcio para la Normalización linguística
 • D

Ayuntamiento de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400