Plan educativo de Entorno (PEE)

Ver imagen de Pla educatiu d'entorn (nueva ventana)
Se un proyecto de trabajo en red para fomentar la cohesión social, la educación intercultural, la igualdad de oportunidades y el uso de la lengua catalana. Se desarrolla territorialmente a cuatro zonas de la ciudad: en Collblanc-Torrassa, a la Florida, a Pubilla Casas-Can Serra y en el Gornal. Están financiados por el Ayuntamiento y la Generalitat y colaboran activamente entidades sociales y asociaciones, centros educativos y diversos servicios municipales.

El Programa d’Adaptació Professional (PAC), forma part del Pla Educatiu d’Entorn de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat.

Està enfocat a evitar l’abandonament escolar i obrir expectatives de formació i qualificació posterior de joves amb especials dificultats d’aprenentatge. S’adapten a les possibilitats reals de cadascú, oferint la pràctica d’un ventall de tallers professionals que els ajuden a adquirir hàbits de treball, a millorar les seves habilitats socials i personals.


El projecte treballa amb 8 instituts de la ciutat, amb 10 alumnes per grup, amb un total de 80 alumnes: Institut Eduard Fontserè, Institut Torras i Bages, Institut Margarida Xirgu, Institut Rubió i Ors, Institut Eugeni d’Ors, Institut Europa, Institut Bellvitge, Institut Escola Gornal.

El grau d’aprofitament i no abandonament de l’alumnat que participa en el projecte es situa, al llarg dels cursos, entorn  del 90%.

 

OBJECTIUS DEL PROGRAMA

El projecte està enfocat a assolir el següent objectiu general:

 • Donar un suport educatiu i personal a adolescents que tenen dificultats per adaptar-se al ritme de l’Institut i per a construir un projecte educatiu i personal de futur. Es treballa per evitar el seu abandonament escolar, a través d’un acompanyament molt personalitzat i generant expectatives formatives i personals.

 

Aquest es concreta en dos objectius més específics relacionats amb:

 

 

Els hàbits i l'evolució personal

 • Assistir amb regularitat
 • Millorar la motivació envers l’estudi
 • Afavorir l’autonomia
 • Facilitar l’autoconeixement
 • Integrar l’esforç com una eina bàsica.
 • Interioritzar el procés com una eina bàsica.
 • Millorar les relacions personals i intergrupals.
   

La formació i la professió:

 • Conèixer diferents possibilitats formatives i laborals.
 • Conèixer diferents oficis.
 • Millorar el rendiment acadèmic a l’institut de referència.
   

 

 

 

ORGANITZACIÓ I DISSENY CURRICULAR

Els alumnes distribueixen la seva jornada lectiva entre l’Institut i El Llindar. A El Llindar hi assisteixen entre 8 i 11 hores a la setmana, a raó de dos o tres dies a la setmana. En aquest temps imparteixen diferents tallers professionalitzadors: ART, TÈXTIL, CUINA, FOTOGRAFIA, FUSTERIA, NOVES TECNOLOGIES, SERRALERIA, ELECTRICITAT, GARAGELAB, FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL.

 

Aquest programa es desenvolupa a través d’un conveni amb la Fundació El Llindar, i compta amb el suport econòmic de la Diputació de Barcelona.

 • Red de Jardines de Infancia Municipales del Hospitalet
 • Red de Jardines de Infancia Municipales del Hospitalet
 • Pacto local por la Educación
 • Prevenció
 • Consorcio para la Normalización linguística
 • D

Ayuntamiento de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400