Pla educatiu d'entorn (PEE)

Veure imatge de Pla educatiu d'entorn (nova finestra)
És un projecte de treball en xarxa per fomentar la cohesió social, l’educació intercultural, la igualtat d’oportunitats i l’ús de la llengua catalana. Es desenvolupa territorialment a cinc zones de la ciutat: a Collblanc-Torrassa, a la Florida, a Pubilla Casas-Can Serra, El Gornal-Bellvitge i Santa Eulàlia.

El Pla Educatiu d'Entorn de l'Hospitalet, igual que d'altres municipis, està finançats per l’Ajuntament i la Generalitat i hi col•laboren activament entitats socials i associacions, centres educatius i diversos serveis municipals.

Programes

Programa d'Orientació i Acompanyament (POA)

El Programa d'Orientació i Acompanyament (POA) es desenvolupa en el marc del Pla Educatiu d'Entorn de L'Hospitalet, i està orientat als joves que estan finalitzant els seus estudis de l'Educació Secundarìa Obligatòria, especialment a aquells que puguin estar en risc de no obtenir el graduat de l'ESO.

El programa del POA treballa sobre els següents objectius:

 • Orientar a aquells alumnat que es pugui trobar en risc de no obtenir el graduat de l'Educació Secundària (GES).
 • Acompanyar a aquests joves en el procés de transició cap a recursos de noves oportunitats.
 • Donar suport a l'acció tutorial d'orientació acadèmica.
 • Participar en les Comissions Socioeducatives per coordinar la intervenció socioeducativa amb els diferents agents.
 • Informar i donar suport a les famílies de l'alumnat derivat al POA

Actualment el programa POA que ofereix l'Ajuntament compta amb quatre orientadores que donen suport a l'orientació en els instituts públics i centres concertats de la ciutat.

 

 • Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de L’Hospitalet
 • Pacte educació
 • Prevenció
 • Formació de persones adultes de L’Hospitalet
 • Consorci per a la Normalització lingüistica
 • D

Ajuntament de L'Hospitalet

Pl. de l'Ajuntament, 11
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. 934 029 400